Polska GrupaRaka Płuca

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy onkologów, torakochirurgów, pulmonologów i patologów zajmujących się problematyką leczenia raka płuca. Działając każdy w swojej dziedzinie, mieliśmy uczucie niedosytu w zakresie podejmowanych wysiłków. Stąd też wzięła się próba integracji zainteresowanych środowisk w celu poprawy istniejącej sytuacji.

Aktualności

Kalendarium PolGRP

wszystkie aktualności
Diagnostyka mikroskopowa w raku płuca. ^KEkspresja PD-L1 w NDRP
prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort
start
Szkolenie DAKO – producenta kitów PD-L1 IHC 22C3 pharmDx do oznaczania ekspresji PD-L1 jest dostępne pod adresem:
http://www.dako.com/pl/index/knowledgecenter/dako_academy/e-learning-programs/pdl1288-learning.htm?from=sl_pd-l1-ihc-28-8_training

„Utrwalanie materiału” : e-Learning Polskiej Grupy Raka Płuca przygotowany dla projektu „Nauka praktycznego oznaczania ekspresji PD-L1.” powstał dzięki wsparciu firmy MSD.
Rak płuca. Kurs podyplomowy Polskiej Grupy Raka Płuca
Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska