Szanowni Państwo,

W imieniu Prof. Joanny Chorostowskiej-Wynimko, Wiceprezydent Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w europejskim badaniu ankietowym SOLACE, które ocenia obecny stan, potrzeby i najlepsze praktyki w zakresie badań przesiewowych w kierunku raka płuca w państwach członkowskich.

Link do badania: https://www.surveymonkey.com/r/FW2BW5H   

Celem projektu SOLACE jest opracowywanie, testowanie i rozpowszechnianie narzędzi pomagających przezwyciężyć zidentyfikowane wąskie gardła, a w szczególności zająć się nierównościami zdrowotnymi w różnych krajach europejskich. SOLACE to 36-miesięczny projekt finansowany przez UE w ramach programu EU4Health i koordynowany przez Europejski Instytut Badań nad Obrazowaniem Biomedycznym (EIBIR).