O stowarzyszeniu

O stowarzyszeniu

POLSKA GRUPA RAKA PŁUCA

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy onkologów, torakochirurgów, pulmonologów i patologów zajmujących się problematyką leczenia raka płuca.

DZIAŁAJĄC KAŻDY W SWOJEJ DZIEDZINIE, MIELIŚMY UCZUCIE NIEDOSYTU W ZAKRESIE PODEJMOWANYCH WYSIŁKÓW.

Stąd też wzięła się próba integracji zainteresowanych środowisk w celu poprawy istniejącej sytuacji. Mamy świadomość i głębokie przekonanie, że dysponujemy dużym, nie w pełni wykorzystanym potencjałem, mogącym wnieść znaczący wkład w rozwój wiedzy na temat tego najgroźniejszego aktualnie nowotworu, jakim jest rak płuca. Pragniemy zainicjować także szeroką akcję edukacyjną w środowisku medycznym oraz w jak najszerszym zakresie zwrócić się do społeczeństwa w celu upowszechnienia zachowań prozdrowotnych oraz poprawy wczesnej wykrywalności raka płuca w Polsce.

Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem przyczynimy się do ograniczenia wskaźników umieralności z powodu tego nowotworu.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy onkologów, torakochirurgów, pulmonologów i patologów zajmujących się problematyką leczenia raka płuca.

DZIAŁAJĄC KAŻDY W SWOJEJ DZIEDZINIE, MIELIŚMY UCZUCIE NIEDOSYTU W ZAKRESIE PODEJMOWANYCH WYSIŁKÓW.

Stąd też wzięła się próba integracji zainteresowanych środowisk w celu poprawy istniejącej sytuacji. Mamy świadomość i głębokie przekonanie, że dysponujemy dużym, nie w pełni wykorzystanym potencjałem, mogącym wnieść znaczący wkład w rozwój wiedzy na temat tego najgroźniejszego aktualnie nowotworu, jakim jest rak płuca. Pragniemy zainicjować także szeroką akcję edukacyjną w środowisku medycznym oraz w jak najszerszym zakresie zwrócić się do społeczeństwa w celu upowszechnienia zachowań prozdrowotnych oraz poprawy wczesnej wykrywalności raka płuca w Polsce.

Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem przyczynimy się do ograniczenia wskaźników umieralności z powodu tego nowotworu.

Misja Polskiej Grupy
Raka Płuca

Misja Polskiej Grupy
Raka Płuca

Poprawa wyników leczenia chorych na nowotwory płuca w Polsce poprzez prowadzenie wieloośrodkowych badań naukowych

Powstrzymanie narastającego problemu epidemiologicznego w zakresie raka płuca

Stworzenie narodowego programu zapobiegania epidemii raka płuca

Zapewnienie leczenia pilnie potrzebującym

Wdrażanie i promocja zasad profilaktyki, standardów leczenia skojarzonego, a także oświaty zdrowotnej

Dążenie do poprawy poziomu wiedzy na temat nowotworów płuca poprzez działalność dydaktyczną

Zniesienie ograniczeń w dostępie do świadczeń zapewnianych przez wysokospecjalistyczne placówki onkologiczne

Poprawa wyników leczenia chorych na nowotwory płuca w Polsce poprzez prowadzenie wieloośrodkowych badań naukowych

Powstrzymanie narastającego problemu epidemiologicznego w zakresie raka płuca

Stworzenie narodowego programu zapobiegania epidemii raka płuca

Zapewnienie leczenia pilnie potrzebującym

Wdrażanie i promocja zasad profilaktyki, standardów leczenia skojarzonego, a także oświaty zdrowotnej

Dążenie do poprawy poziomu wiedzy na temat nowotworów płuca poprzez działalność dydaktyczną

Zniesienie ograniczeń w dostępie do świadczeń zapewnianych przez wysokospecjalistyczne placówki onkologiczne

STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

  • Wydawanie i rozpowszechnianie materiałów związanych ze zwalczeniem nowotworów płuca

  • Zbieranie informacji na temat stanu zdrowotności onkologicznej i potrzeb społecznych w tym zakresie

  • Inicjowanie badań naukowych, ogłaszanie konkursów na prace naukowe

  • Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie walki z rakiem

Zdaniem ekspertów epidemii raka płuca można zapobiec prowadząc szeroko zakrojone działania edukacyjne, a także umożliwiając pacjentom dostęp do badań przesiewowych wykrywających obecność choroby.

STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

  • Wydawanie i rozpowszechnianie materiałów związanych ze zwalczeniem nowotworów płuca

  • Zbieranie informacji na temat stanu zdrowotności onkologicznej i potrzeb społecznych w tym zakresie

  • Inicjowanie badań naukowych, ogłaszanie konkursów na prace naukowe

  • Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie walki z rakiem

Zdaniem ekspertów epidemii raka płuca można zapobiec prowadząc szeroko zakrojone działania edukacyjne, a także umożliwiając pacjentom dostęp do badań przesiewowych wykrywających obecność choroby.