W dzisiejszych czasach walka z chorobami nowotworowymi jest jednym z najważniejszych wyzwań medycyny. Dlatego też bardzo ważne są inicjatywy, które mają na celu wykrycie choroby na wczesnym jej etapie, kiedy szanse na wyleczenie są największe.

Polska wniosła istotny wkład w program badań przesiewowych w kierunku raka płuca w Europie, dzięki wdrożeniu jednego z największych badań przesiewowych.

Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca za pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej pozwoliło na przebadanie ok 50 tys. osób i wykrycie raka płuca u ok. 1% badanych, a u 64-70% osób z tej grupy postawiono rozpoznanie w stadium I.

 

Czytaj więcej na:
https://medicalpress.pl/rynek/polska-wniosa-istotny-wkad-w-program-bada-przesiewowych-w-kierunku-raka-puca-w-europie_1aRKQEnAmY/