W imieniu Komitetu Naukowego oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego zapraszamy Państwa na VI Kongres Onkologii Polskiej, który odbędzie się w dniach 17–19 października 2024 roku w Warszawie.

Motywem przewodnim tegorocznego Kongresu jest interdyscyplinarna opieka onkologiczna. W programie zaplanowano ponad 50 sesji edukacyjnych, w tym blisko 150 wykładów, a udział potwierdziło ponad 150 wykładowców, będących ekspertami w zakresie przedstawianych zagadnień. Dzięki staraniom podjętym przez Zarząd Główny PTO program obfituje w interesujące sesje, również z udziałem gości zagranicznych, m.in. Prezydenta ESMO (European Society for Medical Oncology). Z kolei reformie opieki onkologicznej poświęcona będzie sesja plenarna z udziałem przedstawicielstwa Ministra Zdrowia.

Więcej informacji:
http://www.kongres.pto.med.pl/33396.1.2024.warszawa