W dniach 23-25 listopada 2023 r. odbyło się coroczne, najważniejsze wydarzenie naukowe w całości poświęcone diagnostyce i leczeniu raka płuca – XVII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca, która zgromadziła prawie 600 uczestników. Ostatniego dnia kongresu podczas Walnego Zebrania Członków Polskiej Grupy Raka Płuca (PGRP), wybrano nowy zarząd Stowarzyszenia. Nowym prezesem zarządu został prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Funkcję prezesa PGRP w ostatnich latach pełnił prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, Kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Aktualny skład zarządu PGRP na lata 2023 – 2026:

  • prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau – prezes zarządu,
  • prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski – wiceprezes zarządu,
  • prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski – sekretarz generalny,
  • dr n. med. Piotr Rudziński – skarbnik,
  • prof. dr hab. n. med. Ewa Kalinka – członek zarządu,
  • dr n. med. Piotr Jaśkiewicz – członek zarządu,
  • dr n. med. Maciej Bryl – członek zarządu.

Polska Grupa Raka Płuca od 2002 roku zrzesza ekspertów zajmujących się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem raka płuca w Polsce, współtworzy i promuje najwyższej jakości standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, szkoli i edukuje nowe pokolenia specjalistów. Jest także ważnym głosem w debacie publicznej nad poprawą jakości opieki nad pacjentami z rakiem płuca.

Zostań członkiem PGRP: