Zapraszamy na innowacyjny cykl webinarów onkologicznych, podczas których omawiane będą przełomowe badania i nowe technologie – Best Trials, Best Results, Best Journals –  pierwsze spotkanie już 16 maja.

Każde spotkanie będzie poświęcone wyłącznie jednej publikacji, za to z szczegółową analizą podstaw statystycznych, konstrukcji badania, uzyskanych wyników i działań niepożądanych oraz rekomendacji z tego płynących.

Podczas pierwszego webinaru eksperci porozmawiają o konstrukcji i analizie statystycznej oraz wynikach i analizie bezpieczeństwa badania klinicznego PAPILLON. Przedstawią także rekomendacje zespołu ekspertów wobec amiwantamabu w leczeniu NDRP.

Pozostałe spotkania odbędą się 6 i 20 czerwca oraz 5 i 19 września.

Kierownikiem naukowym cyklu webinarów jest prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, sekretarz generalny Polskiej Grupy Raka Płuca.

Program i bezpłatna rejestracja:

https://www.termedia.pl/Konferencja-Best-Trials-Best-Results-Best-Intro,2304,30930.html