2023-05-31
online

18:00 – 18:05 Wprowadzenie – prof. Dariusz M. Kowalski

18:05 – 18:20 Kliniczne podstawy implementacji ozymertynibu w leczeniu NDRP w stadium operacyjnym – prof. Maciej Krzakowski

18:20 – 18:30 Program Lekowy – czynniki kliniczne i morfologiczno-molekularne w kwalifikacji do leczenia – prof. Dariusz M. Kowalski

18:30 – 18:50 Leczenie – dawkowanie i czas trwania leczenia. Zarządzenie działaniami niepożądanymi – co na to ChPL – dr Magdalena Knetki-Wróblewska

18:50 – 19:05 Kliniczne podstawy implementacji durwalumabu w leczeniu konsolidującym NDRP – prof. Dariusz M. Kowalski

19:05 – 19:15 Program Lekowy – czynniki kliniczne i morfologiczno-molekularne w kwalifikacji do leczenia – dr Sylwia Tabor

19:15 – 19:35 Leczenie – dawkowanie i czas trwania leczenia. Zarządzenie działaniami niepożądanymi - co na to ChPL – dr Sylwia Tabor

19:35 – 19:55 Dyskusja  i Pytania

19:55 – 20:00 Podsumowanie – prof. Dariusz M. Kowalski

https://webinary.90c.pl/plrakpluca/