2024-09-19

24 godziny

Amivantamab plus chemotherapy with and without lazertinib in EGFR mutantadvanced NSCLC after disease progression on osimertinib: primary results from the phase III MARIPOSA Annals of Oncology
19:00 - 19:05
Wprowadzenie
19:05 - 19:20
Konstrukcja i analiza statystyczna badania klinicznego MARIPOSA-2
19:20 - 19:35
Wyniki i analiza bezpieczeństwa badania klinicznego MARIPOSA-2
19:35 - 19:50
Aktualne zalecenia i rekomendacje oraz przyszłość leczenia chorych z NDRP i progresją po ozymertynibie
dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
19:50 - 20:05
Pytania i dyskusja
20:05 - 20:10
Podsumowanie
https://www.termedia.pl/Konferencja-Best-Trials-Best-Results-Best-PROGRAM,2304,30936.html