2024-09-05

24 godziny

Neoadjuvant Nivolumab plus Chemotherapy in Resectable Lung Cancer - CheckMate 816
19:00 - 19:05
19:05 - 19:20
Konstrukcja i analiza statystyczna badania klinicznego CheckMate 7TT
19:20 - 19:35
Wyniki i analiza bezpieczeństwa badania klinicznego CheckMate 7TT
19:35 - 19:45
Wymagania diagnostyki przedoperacyjnej w leczeniu okołooperacyjnym NDRP
19:45 - 20:00
Pytania i dyskusja
20:00 - 20:05
https://www.termedia.pl/Konferencja-Best-Trials-Best-Results-Best-Intro,2304,30930.html