Dla pacjentów

 • Zabieg wytworzenia otworu w ścianie klatki piersiowej - fenestracja

  26 lutego 2008

  Wykonane u Pani/Pana badania wykazały schorzenie, które powinno być leczone operacyjnie. Muszą Państwo poznać związane z tym postępowaniem typowe powikłania i skutki planowanego leczenia, aby mogli Państwo podjąć decyzję.

 • Torakotomia

  18 marca 2008

  Wykonane u Pani/Pana badania wykazały schorzenie w klatce piersiowej, które powinno być leczone operacyjnie. Muszą Państwo poznać związane z tym postępowaniem typowe powikłania i skutki planowanego leczenia, aby mogli Państwo podjąć decyzję.

 • Wziernikowanie tchawicy i oskrzeli - bronchoskopia sztywna

  26 lutego 2008

  Wziernikowanie tchawicy i oskrzeli (bronchoskopia) umożliwia nam dokładne ustalenie przyczyny Pana/Pani dolegliwości i ustalenie rozpoznania zmian chorobowych. Przed badaniem lekarz będzie rozmawiał z panią o konieczności przeprowadzenia planowanego postępowania i zapozna Panią/Pana z jego ryzykiem i skutkami ubocznymi, aby mogła/mógł Pani/Pan podjąć świadomą decyzję.

 • Mediastinotomia przymostkowa

  26 lutego 2008

  Dotychczasowe wyniki badań wskazują na obecność schorzenia w klatce piersiowej, które powinno zostać dokładnie wyjaśnione za pomocą wziernikowania śródpiersia (mediastinotomii). Muszą Państwo poznać z tym związane ryzyko i skutki, aby mogli Państwo podjąć decyzję.

123
Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii