European Lung Cancer Virtual Congress - marzec 25-27, 2021.

30 marca 2021
  • Wyniki dłuższej obserwacji (3 lata) potwierdzają dotychczasowe dane z leczenia pierwszej linii chorych na rozsianego, płaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca pembrolizumabem z chemioterapią. 

https://www.esmo.org/oncology-news/longer-follow-up-continues-to-support-first-line-pembrolizumab-plus-chemotherapy-in-metastatic-squamous-non-small-cell-lung-cancer  

 

  • Leczenie podtrzymujące preparatem olaparyb okazało się nie efektywne u chorych na zaawansowanego, platyno wrażliwego niedrobnokomórkowego raka płuca – wstrzymanie badania PIPSeN.

https://www.esmo.org/oncology-news/olaparib-maintenance-fails-in-platinum-sensitive-advanced-non-small-cell-lung-cancer

 

  • Analiza bezpieczeństwa leczenia w badaniu ASTEROID potwierdziło sensowność leczenia preparatem durwalumab po wcześniejszej stereotaktycznej radioterapii SBRT u chorych na wczesnego ni drobnokomórkowego raka płuca. 

https://www.esmo.org/oncology-news/safety-analysis-shows-that-durvalumab-treatment-after-sbrt-is-feasible-in-patients-with-early-stage-nsclc

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii