Dwie informacje o leku alunbrig.

16 lutego 2021

W dniu 15 lutego 2021 r. odbyło się 7/2021 posiedzenie Rady Przejrzystości, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leku Alunbrig (brigatinibum) w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca brygatynibem (ICD-10 C 34)”.

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-przejrzystosci-7-2021-w-dniu-15-02-2021-r/  

 

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE) opublikował zalecenia stosowania preparatu brygatynib do leczenia chorych na ALK-dodatniego, zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca, którzy nie byli wcześniej leczeni inhibitorami ALK. 

https://www.nice.org.uk/guidance/ta670

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii