"Rak. To Się Leczy! Onkologia po pandemii - dokąd zmierzamy".

08 lutego 2021
Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem odbyła się konferencja prasowa "Rak. To Się Leczy! Onkologia po pandemii - dokąd zmierzamy" organizowana przez Fundacje To Się Leczy oraz Wygrajmy Zdrowie. 
 
Debata podczas konferencji prasowej zrealizowana została pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiej Grupy Raka Płuca i Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. W debacie wzięły udział najważniejsze instytucje i osoby z obszaru zdrowia i onkologii, wraz z przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia.
Została podsumowana smutna rzeczywistość polskiej onkologii w dobie pandemii, ale padły także pozytywne i dające nadzieję komentarze ze strony Ministerstwa.
Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że szczególnie teraz bardzo ważną rolę odgrywa samokontrola, profilaktyka zarówno pierwotna jak i wtórna. Rak. To Się Leczy! - szczególnie jeśli zostanie odpowiednio wcześnie wykryty.
 
Całość konferencji jest dostępna pod poniższym linkiem:
Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii