W grudniu prawie 3 tysiące publikacji.

07 stycznia 2021

W grudniu 2020 roku ukazało się 2,7 tys. publikacji dotyczących raka płuca w mediach, o zasięgu ok. 29 mln, co przekłada się na ekwiwalent reklamowy w wysokości 4,9 mln zł.

Przykładowe publikacje:

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii