Listopad Miesiącem Świadomości Raka Płuca.

19 listopada 2020

12 listopada 2020 r.

Program Profilaktyki Raka Płuca - Miesiąc Świadomości Raka Płuca.

 

Program Profilaktyki Raka Płuca

Gdzie się zgłosić?

Z powodu pandemii realizacja programu może być ograniczona lub opóźniona.Kontaktuj się z instytucjami odpowiedzialnymi za realizację programu w danym województwie:

https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/profilaktyka-raka-pluca

 

Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK). Sprawdź Czy ten program jest dla Ciebie?

 

Tak jeśli jesteś:

 

A) osobą w wieku 55–74 lata i:

·       palisz papierosy nałogowo – masz konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom, palisz paczkę dziennie od 20 lat, palisz 2 paczki dziennie przez 10 lat

·       udało Ci się rzucić palenia na więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu absencji);

B) osobą w wieku 50–74 lata i:

·       palisz papierosy nałogowo— masz konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom, palisz paczkę dziennie od 20 lat, palisz 2 paczki dziennie przez 10 lat

·       nie udało Ci się rzucić palenia na więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu absencji);

w dodatku:

- z uwagi na wykonywany zawód byłeś narażony na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy

- byłeś narażony na radon

- chorowałeś na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego

- ktoś z Twojej bezpośredniej rodziny (pierwszego stopnia) miał raka płuca

- chorujesz na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

https://pacjent.gov.pl/sites/default/files/2019-09/zalacznik_17_ogolnopolski_program_wwrp.pdf

 

Czy skrining jest właściwy dla mnie? – informacje dla pacjentów:

https://www.igichp.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/Załącznik-Program-Czy_skrining_jest_właściwy.pdf

 

Skrining raka płuca za pomocą NDTK – podsumowanie dla lekarzy POZ:

https://www.igichp.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/Załącznik-Program_wczes-wyk_raka_płuc_-_lista_kontr.pdf

 

Program wczesnego wykrywania raka płuc – lista kontrolna dla lekarza POZ:

 

10 listopada 2020

Kolejne spotkania z prof. J. Didkowską - Miesiąc Świadomości Raka Płuca.

 

Wywiad nr 4 i nr 5 z prof. Joanną Didkowską:

4.     Wczesne wykrycie nowotworu daje szansę na skuteczne leczenie, jak wygląda sytuacja w Polsce w tym zakresie? Jak poprawić wykrywalność nowotworów płuca?

Większość pacjentów nadal jest diagnozowana w bardzo zaawansowanym stadium nowotworu, co jest tragedią. Niewątpliwie trzeba edukować zarówno społeczeństwo jak i lekarzy pierwszego kontaktu, że niektóre objawy mogą świadczyć o raku płuca i powinny być traktowane jako podejrzenie tego nowotworu, a pacjent kierowany na diagnostykę pod tym kątem. Niestety nadal tak się nie dzieje. Obecnie trwają próby wprowadzenia badań przesiewowych w kierunku raka płuca. Ten trend pojawił się kilka lat temu w USA. Nadal jest jednak wiele wątpliwości i nie Wprowadzono tych badań w żadnym kraju jako badanie populacyjne. Bada się wyodrębnione grupy osób. Chociaż pojawia się ostatnio trend polegający na tym, że szuka się osób, które mają genetyczne prawdopodobieństwo zachorowania na raka płuca i jednocześnie palą papierosy - to do nich głównie powinny być kierowane te programy.

https://youtu.be/AJGQpEOfwGk

 

5.     Mówi się, że nie stać nas na nieskuteczne leczenie raka płuca, ponieważ koszty pośrednie w efekcie są ogromne, szacowane na ok. 2 mld złotych rocznie. Jak powinna wyglądać zatem strategia walki z rakiem w Polsce? Jakie kroki podjęto w tym zakresie?

Z danych europejskich wynika, że koszt leczenia raka płuca wynosi zaledwie 45% całkowitych kosztów generowanych przez osobę chorą, pozostałą część stanowią koszty pośrednie jak utrata produktywności, zasiłki, koszty dojazdu i opieki nad chorym i in.

Opieka nad chorymi powinna się odbywać w wyspecjalizowanych ośrodkach tzw. Lung Cancer Units. Ku temu poczyniono już pierwsze kroki, Narodowa Strategia Onkologiczna rekomenduje takie rozwiązanie. Niestety obecnie zostały wstrzymane prace mające na celu szybkie wdrożenie strategii onkologicznej, że względu na pandemię Covid-19.

https://youtu.be/4SZ6uN7zMCQ

 

Rozmawiała: Joanna Zagrajek.

 

9 listopada 2020

Spotkania z prof. J. Didkowską - Miesiąc Świadomości Raka Płuca.

 

Wywiad nr 1, nr 2 i nr 3 z prof. Joanną Didkowską:

1.     Listopad jest Miesiącem Świadomości Raka Płuca - jak dużym problemem zdrowotnym jest obecnie rak płuca na świecie i w Polsce?

Rak płuca jest najczęstszą przyczyną zgonów zarówno wśród kobiet i mężczyzn w krajach rozwiniętych. Za 1/3 zgonów z powodu nowotworów wśród mężczyzn odpowiada właśnie rak płuca. W Polsce zachorowuje rocznie ok 18 tys. mężczyzn i 6-7 tys. kobiet co daje łącznie 25 tys. zachorowań, to bardzo dużo.

https://youtu.be/svhTFebBqzk

 

2.     Jakich czynników ryzyka należy unikać? Co może zrobić każdy z nas, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwór płuca?

W wielu krajach dokonała się ważna zmiana, mianowicie udało się przekonać wielu mężczyzn do rzucenia palenia. Dwóch epidemiologów Lopez i Shaw zrobili model teoretyczny, pokazujący jak się zmienia liczba zgonów z powodu raka płuca w zależności jaka jest częstość palenia tytoniu. W tym modelu jest odległość mniej więcej 20 lat pomiędzy szczytem częstości palenia a szczytem zachorowań na raka płuca. W Polsce mieliśmy analogiczną sytuację. Częstość palenia tytoniu wzrastała aż do kryzysu ekonomiczno-politycznego w latach 80-tych. Spadek palenia wśród mężczyzn w ostatnich 20-latach spowodował niemal

30% spadek umieralności w tej grupie z powodu raka płuca. To jest największy a zarazem tani sposób na sukces. Niestety wśród kobiet częstość palenia cały czas rośnie, jak i liczba zgonów.

Bardzo trudno jest przekonać kobiety do rzucenia palenia. Potrzeba badań socjologicznych oraz profesjonalnej kampanii, i która stworzy modę na niepalenie wśród kobiet. Polki zaczęły palić po wojnie, był to element emancypacji, paliło wiele kobiet wykształconych w miastach a potem przeniosła się ta moda do małych miasteczek i wsi. Obecnie największy problem dotyczy młodych kobiet. W rozmowach z lekarzami najczęściej uzasadniają palenie tym, że dzięki niemu nie czują głodu, mniej jedzą, szybciej spalają kalorie. Choć te argumenty nie są do końca prawdą to oddziaływują psychicznie i powodują przywiązanie do nałogu.

https://youtu.be/hbePfjXDs44

 

3.     21,0% osób deklaruje, że pali codzienne, a 1,3% okazjonalne. Eksperci mówią, że na rzucenie palenia zawsze jest dobry czas i nigdy nie jest za późno. Dlaczego jest to tak ważne i gdzie można uzyskać wsparcie w rzuceniu tego nałogu? Czy potrzeba bardziej zakrojonych, ogólnopolskich działań antytytoniowych?

 

Brytyjscy epidemiolodzy opublikowali wyniki badań, w których wykazali, że rzucenie palenia w każdym wieku zmniejsza ryzyko rozwoju nowotworu płuca. Nawet osoba, która rzuci palenie w wieku 60 lat, będzie miała 2-krotnie niższe ryzyko zachorowania na raka płuca niż osoba, która będzie kontynuować palenie do 70 r.ż. W Polsce zdecydowanie brakuje instytucjonalnej pomocy osobom palącym. W Instytucie onkologii działa infolinia pomocy osobom palącym, telefon do nas znajduje się na każdej paczce papierosów. Profesjonalny zespół udziela wsparcia w rzucaniu palenia. Jednak część chorych potrzebuje większego wsparcia w walce z chorobą jaką jest uzależnienie od palenia tytoniu. Natomiast poradni stacjonarnych pomagających tym osobom jest może 3 w skali całego kraju. Kiedyś było ich więcej jednak wycena świadczeń przez NFZ była tak niska, że dyrektorzy szpitali i przychodni nie byli w stanie utrzymać tych poradni. Takich poradni powinno być dużo więcej, ponieważ mamy ok 30% osób uzależnionych od palenia w Polsce.

https://youtu.be/FwKkalAs5w8

 

Rozmawiała: Joanna Zagrajek.

 

 

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii