Nowa strona internetowa PolGRP.

08 września 2020

Obecna strona www.polgrp.org.pl  wraz z wyszukiwarką będzie nam służyć za archiwum.

Nowa strona internetowa Polskiej Grupy Raka Płuca jest dostępna pod adresem: www.polgrp.org

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii