Aktualności z sierpnia 2020 r.

05 września 2020

31 sierpnia 2020 r.

Do 15 września br. można wnioskować o granty.

Lung Ambition Alliance razem z International Lung Cancer Foundation udostępniły granty naukowe na badania: Rak płuca i COVID-19.

Przyjmowanie wniosków trwa do 15 września 2020 r.

 

28 sierpnia 2020 r.

Prace z zakresu raka płuca nagrodzone przez PTOK.

Wśród 7 prac nagrodzonych w tegorocznych konkursach Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej trzy są poświęcone rakowi płuca.

 

24 sierpnia 2020 r.

Nowy Newsletter IASLC.

Towarzystwo do Badań nad Rakiem Płuca - IASLC opublikowało najnowszy Newsletter.

 

20 sierpnia 2020 r.

Pierwszy test w NDRP łączący technologię płynnej biopsji, z sekwencjonowaniem nowej generacji.

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA) zarejestrowała Guardant360 CDx test firmy Guardant Health - pierwszy test łączący technologię płynnej biopsji, z sekwencjonowaniem nowej generacji (NGS) do identyfikacji chorych na rozsianego, EGFR-dodatniego, niedrobnokomórkowego raka płuca.

 

17 sierpnia 2020 r.

Webinar pt „Managing lung cancer in the time of COVID-19”.

ASCO zaprasza do udziału w webinar pt „Managing lung cancer in the time of COVID-19” organizowanym w dniu 25 sierpnia 2020 r. o godz.: 14.

 

14 sierpnia 2020 r.

Znaczna poprawa przeżycia chorych na NDRP w okresie wprowadzania do praktyki klinicznej terapii ukierunkowanych molekularnie.

New England Journal of Medicine - Howlander N. i wsp. The Effect of Advances in Lung-Cancer Treatment on Population Mortality.

 

Autorzy badania z Narodowego Instytutu Raka USA (National Cancer Institute) poddali analizie dane z rejestru SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results). Stwierdzono szybszy spadek śmiertelności powodowanej niedrobnokmórkowym rakiem płuca w porównaniu do zachorowalności, co może się wiązać ze znaczną poprawą przeżycia chorych z tym nowotworem w okresie wprowadzania do praktyki klinicznej terapii ukierunkowanych molekularnie. Wśród mężczyzn, śmiertelność z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca spadała w latach 2013-2016 z roku na rok o 6,3%, podczas gdy liczba przypadków tego nowotworu wśród mężczyzn malała o 3,1 %z roku na rok w latach 2008-2016. Odpowiednio przeżycia wśród mężczyzn z niedrobnokomórkowym rakiem płuca zdiagnozowanym w roku 2001 wzrosły z 26% do 35% wśród zdiagnozowanych w roku 2014. Natomiast śmiertelność powodowana drobnokomórkowym rakiem płuca malała nieomal całkowicie z racji spadku liczby przypadków, bez poprawy przeżycia. Wiąże się to z ograniczoną poprawą w analizowanym okresie możliwości leczenia w tym nowotworze.spadku

 

12 sierpnia 2020 r.

Prezentacje, przeźrocza i streszczenia z WCLC 2020 Presidential Symposium.

IASLC informuje o udostępnieniu prezentacji, przeźroczy i streszczeń wystąpień z WCLC 2020 Presidential Symposium, które odbyło się
sobotę 8 sierpnia 2020 r.

 

10 sierpnia 2020 r.

Uaktualnione zalecenia NCCN dla raka płuca.

Podczas 25. Konferencji NCCN, która w 2020 roku odbyła się w formie wirtualnej, przedstawiono szereg uaktualnionych zaleceń diagnostyczno-terapeutycznych w wielu nowotworów.

 

Dla niedrobnokomórkowego raka płuca zalecenia NCCN priorytetyzują cele molekularne ponad status PD-L1. U chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z potwierdzonymi zmianami onkogennymi preferowane jest leczenie ukierunkowane molekularnie. U chorych pozbawionych mutacji kierunkującej preferowane jest inicjowanie leczenia pembrolizumabem w połączeniu z chemioterapią (chorzy z niską ekspresją PD-L1, z zakresu: 0%–49%) lub pembrolizumabem w monoterapii (chorzy z wysoką ekspresją PD-L1≥50%).

 

9 sierpnia 2020r.

Wirtualna sesja plakatowa.

Wirtualna sesja plakatowa podczas XIV Konferencji PolGRP - streszczenia prac plakatowych do 250 słów prosimy przesyłać do 31 października 2020 r., natomiast nagrane prezentacje do 12 listopada 2020 r.

 

7 sierpnia 2020 r.

Konsensus ekspertów ESMO.

Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej ESMO opublikowało:

-  konsensus ekspertów na temat dyskontynuacji lub przerywania leczenia, mającego wpływ na czas przeżycia całkowitego,

https://www.esmo.org/newsroom/press-office/esmo-s-expert-consensus-do-not-discontinue-or-delay-cancer-treatment-that-may-impact-on-overall-survival

 

- wielodyscyplinarny konsensus diagnostyczno-terapeutyczny chorych na raka w dobie pandemii COVID-19.

 

3 sierpnia 2020 r.

Nowe wskazanie dla durwalumabu.

Europejska Agencja Leków - EMA zarejestrowała preparat durwalumab (Imfinzi firmy AstraZeneca) w schemacie z etopozydem połączonym z karboplatyną lub cisplatyną do leczenia pierwszej linii dorosłych chorych na drobnokomórkowego raka płuca (ES-SCLC) w stadium rozległym.

 

1 sierpnia 2020 r.

Tegoroczna Konferencja w formie wirtualnej.

 

Szanowni Państwo,

 

XIV Konferencja organizowana tradycyjnie przez Polską Grupę Raka Płuca w listopadzie odbywa się we współpracy z International Association for the Study of Lung Cancer – IASLC (Międzynarodowe Stowarzyszenie do Badań nad Rakiem Płuca). Pozwala to na skorzystanie nie tylko z dorobku tej organizacji i osiągnięć Światowych Konferencji Raka Płuca – WCLC, ale także z udziału w naszych konferencjach międzynarodowych ekspertów.

 

Z powodu panującej pandemii SARS-CoV-2 tegoroczna, 21. Konferencja WCLC została początkowo przesunięta z sierpnia 2020 roku na styczeń 2021 roku, a następnie przyjęto dla niej formę wirtualną. W związku z tym najnowsze doniesienia z zakresu raka płuca zostały przedstawione podczas tegorocznych konferencji ASCO (czerwiec 2020 r.) i ESMO (wrzesień 2020 r.).

 

Podobnie, formę wirtualną przyjmie tegoroczna XIV Konferencja PolGRP.

Polska Grupa Raka Płuca od kilku lat rozwija współpracę międzynarodową z najbardziej prestiżowym towarzystwem badań nad rakiem płuca - International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC). Dotychczasowymi efektami tej współpracy są wspólne składki w obu Towarzystwach, dostęp członków PolGRP do czasopisma JTO, dedykowane opłaty rejestracyjne na konferencje WCLC, dostęp do podręczników z torako-onkologii, patronat IASCLC nad doroczną konferencją PolGRP, udział międzynarodowych ekspertów w konferencji warszawskiej, udział członków PolGRP w spotkaniach IASLC, szkolenie za granicą lekarzy i pielęgniarek.


Naszym celem jest, aby jak dotychczas, konferencja nadal była platformą wymiany doświadczeń specjalistów z wielu dziedzin medycyny.

 

W tym roku planowane są: wirtualne sesje programowe, wirtualne warsztaty, wirtualny VLCU, wirtualne sesje satelitarne, wirtualna sesja plakatowa, wirtualne spotkanie z organizacjami pacjentów, wirtualne głosowania, wirtualne zadawanie pytań, wirtualny przegląd wykonanych badań laboratoryjnych, mikroskopowych lub obrazowych, wirtualna agenda konferencji, wirtualna książka streszczeń.

 

http://rakpluca14.pl/rejestracja

 

Zarząd Polskiej Grupy Raka Płuca

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii