Aktualności z lipca 2020 r.

08 sierpnia 2020

31 lipca 2020 r.

Wirtualna Konferencja PolGRP.

 

Z powodu panującej pandemii SARS-CoV-2 tegoroczna, 21. Konferencja WCLC została początkowo przesunięta z sierpnia 2020 roku na styczeń 2021 roku, a następnie przyjęto dla niej formę wirtualną. W związku z tym najnowsze doniesienia z zakresu raka płuca są przedstawiane podczas tegorocznych konferencji ASCO (czerwiec 2020 r.) i ESMO (wrzesień 2020 r.).

 

Podobnie, formę wirtualną przyjmie w dniach 19-21 listopada 2020 r. tegoroczna XIV Konferencja PolGRP.

 

W tym roku planowane są: wirtualne sesje programowe, wirtualne warsztaty, wirtualny VLCU, wirtualne sesje satelitarne, wirtualna sesja plakatowa, wirtualne spotkanie z organizacjami pacjentów, wirtualne głosowania, wirtualne zadawanie pytań, wirtualny przegląd wykonanych badań laboratoryjnych lub obrazowych, wirtualna agenda konferencji, wirtualna książka streszczeń.

 

 

29 lipca 2020 r.

Stanowisko Komisja Patologów IASLC.

 

Komisja Patologów IASLC opublikowała nowy dokument na temat TMB (Tumor Mutational Burden).

 

27 lipca 2020 r.

Newsletter IASLC.


Towarzystwo do Badań nad Rakiem Płuca -IASLC opublikowało najnowszy Newsletter. 

 

25 lipca 2020 r.

Lung Cancer in Poland.

 

Lung Cancer in Poland – artykuł w Journal of Thoracic Oncology.

 

23 lipca 2020 r.

Guzy neuroendokrynne płuca - zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne.

 

Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne dla guzów neuroendokrynnych płuca zostały wydane wspólnie przez Commonwealth Neuroendocrine Tumour Research Collaboration (CommNETs) oraz North American Neuroendocrine Tumor Society (NANETS).

 

 

21 lipca 2020 r.

IF = 13.357 dla Journal of Thoracic Oncology.

 

IASLC informuje, o zwiększeniu współczynnika IF dla czasopismo towarzystwa Journal of Thoracic Oncology do 13.357 w 2019 roku. Czasopismo zajmuje 11. miejsce na 244 czasopisma onkologiczne  oraz 3. Pośród wszystkich 64 czasopism o układzie oddechowym.
https://www.iaslc.org/About-IASLC/News-Detail/growth-represents-the-quality-of-research-and-the-speed-to-publication-for-the-iaslcs-official-journal

 

20 lipca 2020 r.

IASLC o ‘tele-zdrowiu’.

 

Zmiany w edukacji, standardach opieki medycznej i badaniach klinicznych wymuszone pandemią COVID-19.

 

17 lipca 2020 r.

Poradnik dla chorych na raka płuca.

 

Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - ESMO opublikowało zaadoptowany do pandemii COVID-19 poradnik dla chorych na raka płuca:  https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/cancer-care-during-the-covid-19-pandemic/lung-cancer

 

15 lipca 2020 r.

Konsultacje projektu zaleceń badań skriningowych.

 

USPSTF (U.S. Preventive Services Task Force) zaprasza do udziału w publicznych konsultacjach, trwających do 3 sierpnia 2020 r., projektu zaleceń badań skrinigowych w raku płuca. Zaplanowane zostały dwie istotne zmiany, których wprowadzenie może podwoić liczbę osób kwalifikujących się do badań skriningowych:

1/ wiek od 50 zamiast 55 r.ż;

2/ liczba 20 paczko-lat zamiast 30.

 

13 lipca 2020 r.

WCLC w Singapurze w formie virtual meeting.

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie do Badań nad Rakiem Płuca - IASLC informuje, że konferencja WCLC 2020 w Singapurze odbędzie się w dniach 28-31 stycznia 2021 r. w formie wirtualnej.

https://www.iaslc.org/Conferences-Events/Event-Details/iaslc-2020-world-conference-on-lung-cancer

organizatorzy zamieścili również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie: https://wclc2020.iaslc.org/virtual-faqs/

 

9 lipca 2020 r.

Nowy termin zgłaszania prac na WCLC w Singapurze.

 

Termin zgłaszania prac na konferencję WCLC w Singapurze upływa w dniu 28 sierpnia 2020 r.

 

8 lipca 2020 r.

Debata on-line pt „Podsumowanie doniesień z kongresu ASCO 2020 – perspektywa pacjenta i klinicysty”.

 

W dniu 8 lipca 2020 r. odbyła się organizowana przez Polską Grupę Raka Płuca we współpracy z redakcją MedicalPress debata on-line pt „Podsumowanie doniesień z kongresu ASCO 2020 – perspektywa pacjenta i klinicysty”, należąca do cyklu „Zdrowie – wspólna sprawa”.

 

W debacie udział wzięli:

 

·       Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii

·       Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy

·       Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

·       dr n. med. Iwona Skoneczna, onkolog, Szpital Grochowski im. dr n. med. Rafała Masztaka, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy

·       Krzysztof Słabik, koordynator współpracy stypendialnej polsko-amerykańskiej dla młodych talentów

·       Szymon Chrostowski, pacjent, Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie

·       Aleksandra Wilk, Grupa Pacjentów z Rakiem Płuca na Facebook

Moderator: Paulina Drażba

Zapis debaty jest dostępny na stronie:

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii