Zalecenia w czasie pandemii.

05 maja 2020

W zakładce COVID-19, umieszczonej na stronie internetowej PolGRP, zgromadzone zostały informacje, związane z pandemią SARS-CoV-2.        

                                                https://www.polgrp.org/covid-19

 

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii