Aktualności z marca 2020 r.

01 kwietnia 2020

31 marca 2020 r.

„Breathing in a new era”

 

Raport Economist Intelligence Unit (EIU) na temat raka płuca - „Breathing in a new era”.

 

30 marca 2020 r. 

Lung Cancer News

IASLC opublikowało najnowsze wydanie Lung Cancer News.

 

27 marca 2020 r.

Zalecenia Włoskich Towarzystw Onkologicznych na czas epidemii COVID-19. 

 

Polska Liga Walki z Rakiem udostępniła aktualne zalecenia włoskich towarzystw lekarskich Włoskiego Towarzystwa Radioterapii i Onkologii Klinicznej (AIRO) i Włoskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (AIOM) dotyczące postępowania u chorych na nowotwory w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2:

 

26 marca 2020 r.

WCLC w Singapurze przesunięte na nowy termin

 

International Association for the Study of Lung Cancer - IASLC informuje, że konferencja WCLC w Singapurze odbędzie się w dniach 26-29 stycznia 2021r.

 

25 marca 2020 r.

Newsletter IASLC

 

International Association for the Study of Lung Cancer - IASLC opublikowało najnowszy Newsletter.

 

23 marca 2020 r.

Stanowisko PTOK w sprawie COVID-19

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w sprawie leczenia systemowego pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej w kontekście pandemii SARS-CoV-2:  https://ptok.pl/strona_glowna/stanowisko_ptok_ws_covid19

 

20 marca 2020 r.

Znany już jest program konferencji WCLC w Singapurze.

 

IASLC opublikowało program konferencji WCLC w Singapurze. 

 

18 marca 2020 r.

Zalecenia PTO i PTChO w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju

 

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w sprawie postępowania z pacjentami onkologicznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju:

 

17 marca 2020 r.

Konferencja ELCC została odwołana.

 

ESMO wraz z IASLC odwołały konferencję ELCC zaplanowaną w dniach 15-18 kwietnia 2020 r. w Genewie. 

 

13 marca 2020 r.

Informacje ASCO dla lekarzy, prowadzących chorych na COVID-19.

 

Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej przygotowało materiały dla onkologów zajmujących się chorymi zainfekowanymi koronawirusem
SARS-CoV-2

 

11 marca 2020 r.

Europejska rejestracja brygatynibu.

 

Europejska Agencja Leków (EMA) zarejestrowała preparat brygatynib (Alunbrig firmy Takeda) do leczenia w monoterapii dorosłych chorych na ALK-dodatniego, zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca, którzy wcześniej nie byli leczeni inhibitorami ALK. 

 

9 marca 2020 r.

Wczesna faza infekcji płuc koronawirusem.

 

Międzynarodowy zespól klinicystów opublikował pierwszy opis patologii wczesnej fazy infekcji płuc wywołanej koronawirusem (COVID-19). 

 

6 marca 2020 r.

NELSON: Reduced Lung-Cancer Mortality with Volume CT Screening in a Randomized Trial

 

New England Journal of Medicine – de Koning H.J. i wsp., Reduced Lung-Cancer Mortality with Volume CT Screening in a Randomized Trial.

 

W badaniu Nelson 13 195 mężczyzn (analiza podstawowa) oraz 2 594 kobiet (analiza podgrup) w wieku od 50 do 74 r.ż. zostali losowo przydzieleni lub nie do skriningowej tomografii komputerowej (TK) w dniu 0, a następnie po roku, 3 latach i po 5,5 roku. Dane o diagnozie nowotworowej i przyczynie zgonu otrzymywano z narodowych rejestrów Holandii i Belgii. Średnia przestrzegania wykonania TK wśród mężczyzn wyniosła 90%, a średni 9,2% osób poddani co najmniej jednej dodatkowej TK. Współczynnik skierowań do dalszej diagnostyki z powodu węzłów budzących wątpliwości wyniósł 2,1%., Po minimalnym, 10-letnim czasie obserwacji, który do 31 grudnia 2015 r. wszystkie osoby, stwierdzono w grupie skriningowej 5,58 przypadków raka płuca na 1 000 osobo-lat oraz 4,91 w grupie kontrolnej. Śmiertelność w grupie skriningowej z powodu raka płuca wyniosła 2,50 na 1 000 osobo-lat oraz 3,3 w grupie kontrolnej. Skumulowany współczynnik zgonu w 10. roku wyniósł 0,76 (95% CI; 0,61-0,94; p=0,01), podobnie jak w roku 8-ym i 9-tym, natomiast wśród kobiet 0,67 (95% CI; 0,38-1,14), z wartościami od 0,41 do 0,52 w latach obserwacji od 7 do 9-go. Zdaniem autorów w tym badaniu, obejmującym osoby wysokiego ryzyka raka płuca, śmiertelność z tego powodu była istotnie niższa w grupie objętej skriningiem w porównaniu do grupy kontrolnej.

 

4 marca 2020 r.

Newsletter IASLC

 

International Association for the Study of Lung Cancer opublikowało najnowszy newsletter.

 

1 marca 2020 r.

Koronawirus a WCLC w Singapurze

 

IASLC opublikowało stanowisko w sprawie koronawirusa COVID-19 i WCLC2020 w Singapurze.

https://www.iaslc.org/About-IASLC/News-Detail/iaslc-statement-on-coronavirus-disease-2019-and-wclc-2020  

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii