Aktualności z lutego 2020 r.

03 marca 2020

28 lutego 2020 r.

Zaprzestanie palenia tytoniu przez chorych na nowotwory

W badaniu, opublikowanym w JCO Oncology Practice, przedstawiono sukcesy inicjatywy zaprzestania palenia tytoniu przez chorych na nowotwory. 
https://www.asco.org/practice-policy/policy-issues-statements/asco-in-action/new-study-jco-oncology-practice-highlights

 

 

 26 lutego 2020 r.

Nowe zalecenia ASCO

Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - ASCO opublikowało zaktualizowane zalecenia, opracowane wspólnie z Cancer Care Ontario – Ontario Health, wyboru terapii dla chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w IV stopniu zaawansowania pozbawionego mutacji EGFR i ALK. 
https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.19.03022

 

24 lutego 2020 r.

Ramowy program tegorocznej konferencji WCLC w Singapurze

International Association for the Study of Lung Cancer  - IASLC opublikowało program ramowy tegorocznej konferencji WCLC:

 

WCLC 2020 - 2020.02.21.pdf

 

19 lutego 2020 r.
Early Lung Imaging Confederation
 

International Association for the Study of Lung Cancer - IASLC informuje o rozwijaniu koalicji Early Lung Imaging Confederation (ELIC), aby utworzyć otwarte, międzynarodowe dostępne środowisko analizy wielkich zbiorów obrazów niskodawkowej tomografii komputerowej (LDCT) poddanych kontroli jakości wraz ze związanymi z nimi danymi biomedycznymi w celu dalszych badań i rutynowej opieki skriningowej, prowadzących do poprawy wykrywania raka płuca we wczesnym stadium.

 

14 lutego 2020 r.

Najwięcej operacji chorych na raka płuca wykonuje Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 

Szpitale, które wykonują najwięcej operacji w raku płuca według danych Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2018:

 

1. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie - 563

2. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu - 472

3. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Zdunowo w Szczecinie - 438

4. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - 382

5. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu - 357

6. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku - 298

7. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej - 298

8. Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc “Odrodzenie” im. Klary Jelskiej - Zakopane - 262

9. Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. prof. Franciszka Łukaszczyka - 248

10. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny ŚUM nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu - 212

 

 

11 lutego 2020

WCLC2020 - dla członków PolGRP rejestracja jest tańsza o 350,-USD 

International Association for the Study of Lung Cancer - IASLC informuje o otwarciu rejestracji i rozpoczęciu przyjmowania streszczeń na tegoroczną konferencję WCLC.

 

5 lutego 2020 r.

Sytuacja Pacjenta z nowotworem płuca - aktualne wyzwania

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 6 lutego b.r. zostanie zaprezentowany najnowszy raport „Sytuacja pacjenta z nowotworem płuca -aktualne wyzwania” wydany przez Fundację Wygrajmy Zdrowie oraz Instytut Człowieka Świadomego przy współpracy z Polską Grupą Raka Płuca. Dokument systematyzuje osiągnięcia i wyzwania jakie stoją przez opieką onkologiczną w raku płuca w Polsce, jednocześnie proponuje szereg konkretnych rozwiązań, które mają pomóc polskim pacjentom, wyrównać ich szanse na szybszą diagnozę oraz skuteczne leczenie. W Polsce, podobnie jak w wielu krajach na całym świecie, rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym i pierwszą przyczyną zgonów wśród chorób nowotworowych.

Odpowiada za 24% wszystkich zgonów z powodu nowotworu w Polsce. Rocznie umiera w następstwie tej choroby więcej pacjentów niż jest zdiagnozowanych. Rak płuca co roku rozpoznawany jest u około 14 tys. mężczyzn i ponad 7 tys. kobiet. Od 2007 roku pozostaje on najczęstszą nowotworową przyczyną zgonów nie tylko u mężczyzn, ale także u kobiet, wyprzedzając raka piersi.

 

Lata 2017-2019 przyniosły nowe rozwiązania w zakresie opieki nad chorymi na raka płuca, m.in. w zakresie diagnostyki molekularnej, refundacji nowych terapii czy prac nad „Lung Cancer Unit”. Jednak nadal skuteczne leczenie nowotworów płuca pozostaje największym wyzwaniem w onkologii. Dotyczy to przede wszystkim kwestii związanych z wczesną diagnozą i szybkim skierowaniem pacjenta na odpowiednie leczenie. Ponadto, zaledwie 10% pacjentów każdego roku z rakiem płuca jest leczonych w ramach programu lekowego – podkreślił Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie. Pamiętajmy, że rak płuca to wyścig z czasem. Pięcioletnie przeżycia uzyskuje się w Polsce zaledwie u 15 proc. chorych z rakiem płuca, ponieważ 80 proc. wykrywanych nowotworów złośliwych płuc jest już tak zaawansowanych, że nie nadaje się do operacyjnego leczenia. Tak niskie przeżycie pacjentów jest związane z późnym rozpoznaniem oraz ze skomplikowaną ścieżką pacjenta, ograniczeniami w dostępie do badań molekularnych a także niedostatecznym finansowaniem programów lekowych – dodała Beata Ambroziewicz, Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów. Finansowanie leczenia raka płuca w Polsce wynosi 4 proc. całego budżetu przeznaczonego na onkologię i pomimo wzrostu (z 2%) jest nadal nieproporcjonalne do skali problemu zdrowotnego - dodaje Marek Kustosz, Prezes Instytutu Człowieka Świadomego.

Lata 2017-2019 były przełomowe pod kątem refundacji terapii w I i II linii leczenia, a chorzy z rakiem płuca otrzymali dostęp do nowych, skutecznych terapii. Nadal wyzwaniem pozostaje leczenie zgodne ze standardami i evidence based medicine. Eksperci wskazują, że immunoterapia w leczeniu raka płuca powinna być włączana u chorych jak najwcześniej.

Obecnie możemy ją stosować już w pierwszej linii leczenia jedynie u pacjentów z wysokim wskaźnikiem ekspresji PD-L1 w tkance nowotworowej i rozpoznaniem raka niedrobnokomórkowego płuca. Pozwala to na znaczącą poprawę rokowania chorych. Wielu chorych ma szansę na kilkuletnie przeżycie, co po zastosowaniu jedynie chemioterapii było praktycznie niemożliwe do osiągnięcia. Liczne dane potwierdzają, że dołączenie immunoterapii do chemioterapii u chorych z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca i z niższą ekspresją PD-L1 również znacząco poprawia rokowanie - w Polsce nadal brak refundacji immunoterapii w tej grupie chorych. Należy jednak pokreślić, że kwalifikacja chorych do leczenia immunoterapia musi być staranna i powinna być prowadzona przez doświadczonych onkologów. Immunoterapia może także stanowić nową opcję leczenia chorych z rozpoznaniem raka drobnokomórkowego płuca, dla których przez kilkadziesiąt lat medycyna nie miała nic do zaoferowania. Na uzupełnienie schematów leczenia czekają także chorzy z mutacją EGFR i ALK+, gdzie umożliwienie włączenia terapii celowanych w I liniach znacząco poprawia czas do wystąpienia przerzutów i całkowite przeżycie pacjentów. Ponadto niezwykle istotne jest opracowanie zasad diagnostyki molekularnej, która powinna być prowadzona w wyspecjalizowanych i odpowiednio certyfikowanych laboratoriach, odpowiednio wyceniona, tak aby każdy pacjent miał określony precyzyjnie typ nowotworu i włączone skuteczne leczenie.

 

Wśród kluczowych rekomendacji raportu znalazły się m.in.:

1.    Prowadzenie programów edukacyjnych szerzących wiedzę na temat profilaktyki raka płuca, w tym działania ograniczające palenie tytoniu.

2.    wprowadzenie programów przesiewowych (dla grup ryzyka) umożliwiających rozpoznanie choroby w fazie przedklinicznej.

3.    Implementacja szybkich ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych (m.in. wymóg wykonania wszystkich badań diagnostycznych przed włączeniem do leczenia).

4.    Systematyczna poprawa dostępu do leków ukierunkowanych molekularnie i immunokompetentnych, które mają udowodnione wydłużenie czasu przeżycia i podniesienie jakość życia chorych.

5.    Wprowadzenie kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentami z rakiem płuca w Polsce – Lung Cancer Unit.

6.    Opracowanie i publikacja wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w obszarze płuca.

7.    Ograniczenie nierówności w dostępie do programów lekowych w poszczególnych województwach (zapewnienie odpowiedniego finansowania).

 

W dyskusji podczas spotkania prasowego ”Sytuacja pacjenta z nowotworem płuca - aktualne wyzwania” wzięli udział:

 - przedstawiciele środowiska pacjentów:

Szymon Chrostowski – Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie,

Beata Ambroziewicz - Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów, Marek Kustosz - Prezes Instytutu Człowieka Świadomego;

 - klinicyści i eksperci ochrony zdrowia:

prof. nadzw. dr n. med. Dariusz M. Kowalski – Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej,

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski – Klinika Chirurgii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,

prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau – Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,

prof. dr hab. n. med. Joanna Didkowska – Kierownik zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii,

dr Beata Jagielska – Zastępca dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, Narodowy Instytut Onkologii

https://c7ee1b11-3a64-4c69-8897-c5f5a6cafcb0.filesusr.com/ugd/849c51_f0931b3d667c4d4f813754a70c5b2c38.pdf

 

4 lutego 2020 r.

Narodowa Strategia Onkologiczna

 

W dniu 4 lutego 2020 r. została przyjęta Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030.

https://www.zwrotnikraka.pl/wp-content/uploads/2020/02/Narodowa-Strategia-Onkologiczna-dokument.pdf

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii