Aktualności z września 2019.

02 października 2019

30 września 2019 r.
„Nos elektroniczny” w raku płuca.

e-Nose – „Nos elektroniczny”, wykrywając związki chemiczne w oddechu chorych na raka płuca z 85% dokładnością identyfikuje tych, którzy odpowiedzą na immunoterapię.  
https://www.esmo.org/Press-Office/Press-Releases/Electronic-Nose-Lung-Cancer-Immunotherapy?hit=ehp

 

26 września 2019 r.

Zaktualizowane zalecenia ESMO w NDRP

Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - ESMO opublikowało zaktualizowane zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne w rozsianym niedrobnokomórkowym raku płuca. 
https://www.esmo.org/Guidelines/Lung-and-Chest-Tumours/Metastatic-Non-Small-Cell-Lung-Cancer?hit=ehp

 

24 września 2019 r.

Europejskie (pod auspicjami ESMO) badanie stosunku onkologów do palenia tytoniu.

Zapraszamy do wypełnienia międzynarodowej ankiety przygotowanej pod auspicjami ESMO na Uniwersytecie w Utrechcie, dostępnej pod adresem:

https://nl.surveymonkey.com/r/smoking_cessation_and_cancer_survey

Badanie:

International Survey ‘Smoking Cessation Support after Cancer Diagnosis’

Adresaci:

Medical (or Clinical) Oncologists

Czas:

10 minutes

 

19 września 2019 r.

Nadal są wolne miejsca na warsztaty organizowane podczas tegorocznej XIII Konferencji PolGRP 21-23.11.2019

Warsztaty dla:

Patomorfologów

Pulmonologów onkologicznych

Radiologii

Radioterapii

Pielęgniarek

Pacjentów

Zapraszamy do rejestracji: http://rakpluca13.pl/rejestracja

 

16 września 2019
FDA informuje o chorobach płuc związanych z tzw. wapowaniem

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA opublikowała materiał na temat chorób płuc, mających związek z wapowaniem - używaniem   Vaping Products. 
https://www.fda.gov/news-events/public-health-focus/lung-illnesses-associated-use-vaping-products

 

12 września 2019

Polskie prace na WCLC

Podczas zakończonej w Barcelonie 20. Światowej Konferencji Raka Płuca - WCLC2019 zostały przedstawione następujące prace polskich autorów: 

·       Błach J. i wsp. - P2.01-44 – “Promoter Polymorphisms of TOP2A and ERCC1 Genes as Predictive Factors for Chemotherapy in Non-Small Cell Lung Cancer Patients.”

·       Dziadziuszko R. - IBS31.02 – “Novel Drug Access: Dream Versus Reality.”

·       Dziedzic D.A. i wsp. - MA01.07 – “Prognostic Factors of Surgical Treatment in Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Patients in Oligometastatic Stage-M1b of Disease.”

·       Dziedzic D.A. i wsp. - EP1.17-29 – “Evaluation of the Influence of Removed Lymph Nodes during VATS-Lobectomy in the Group of Patients with Early Stage of NSCLC on Long-Term Results.”

·       Gwóźdź P. i wsp. - P2.13-02 – “Persistent Occult Micrometastases in Mediastinal Lymph Nodes Are Associated with Reduced Survival After Neoadjuvant Therapy.”

·       Jassem J. - ES20.05 – “Tobacco Cessation After Cancer Diagnosis: Declaration from IASLC.”

·       Kozłowski M. i wsp. - EP1.03-29 – “The Evaluation of Non-Canonical WNT/β-Catenin Ligands Expression Status in Non-Small Cell Lung Cancer.”

·       Krawczyk P. i wsp. - EP1.03-15 – “Comparison of Plasma Expression of Drosha and Dicer mRNAs in Early and Advanced Stages of NSCLC Patients.”

·       Książek J. i wsp. - EP1.07-03 – “Preparedness in Promoting and Self-Assessment of Nurses Ability to Promote Health Awareness in Lung Cancer Prevention.”

·       Marjański T. i wsp. - EP1.17-04 – “Pneumonectomy Should Be Avoided in Patients Who Do Not Reach the Distance of 500 Meters in 6-Minute Walking Test Due to High Early Mortality.”

·       Marjański T. i wsp. - P1.17-31 – “VATS Segmentectomies Are at Least as Safe as VATS Lobectomies.”

·       Nicoś M. i wsp. - P2.01-66 – “Genomic Landscapes of DNA Copy Number Alterations in Primary Lung Cancers and Matched Brain Metastases.”

·       Nojszewska E. i wsp. - EP1.16-45 – “The Use of Propensity Score Matching to Analyze the Effectiveness of Medical Procedures on the Example of Survival of Patients with Lung Tumors.”

·       Ostrowski M. i wsp. - P1.11-08 – “Are Risk Prediction Models Superior Over Standard Criteria for Lung Cancer Screening in Europe? Macroscale Simulation on Large Polish Cohort.”

·       Pawlak M. i wsp. - EP1.07-02 – “Role of Nurse in Patient Care During Immunotherapy Treatment Through Example of Canada and Poland.”

·       Romaszko-Wojtowicz A.M. i wsp. - P2.11-26 – “Survival of Patients with Multiple Primaries and Single Lung Cancer - A Comparative Analysis.”

·       Rzyman W - IBS16.02 – “Minimally Invasive Lung Cancer Screening.”

·       Zieliński M. - MS06.05 – “Transcervical Lymphadenectomies.”

 

9 września 2019
Dr Mariusz Łochowski laureatem konkursu PTOK

Dr Mariusz Łochowski laureatem konkursu PTOK. 

https://ptok.pl/strona_glowna/laureaci_konkursow_ptok

Journal of Thoracic Disease – Łochowski M. i wsp., "Five-year survival analysis and prognostic factors in patients operated on for non-small cell lung cancer with N2 disease".

Autorzy badania ocenili wyniki leczenia 150 chorych z potwierdzonymi pooperacyjnie przerzutami w węzłach chłonnych grupy N2 spośród 1 148 chorych na raka płuca poddanych leczeniu operacyjnemu w latach 2007-2015. Analizie 5-letniej poddano dane dostępne u 110 chorych, którzy przeszli zabiegi: pneumonektomii – 31; lobektomii – 61; bilobektomii – 10 lub resekcji brzeżnej – 8 chorych oraz otrzymywali dalsze leczenie. Przeżycie 5-letnie zanotowano u 23 (21%) chorych. Przeżycie 5-letnie nie było zależne od rodzaju zabiegu chirurgicznego, typu guza, jego umiejscowienia oraz obecności przerzutów w węzłach chłonnych grupy N1 (odpowiednio: p=0,82; p=0,51; p=0,36 i p=0,23). Statystycznie istotny związek (p=0,01) zaobserwowano jedynie pomiędzy 5-letnim przeżyciem i obecnością przerzutów jedynie w jednej grupie węzłów chłonnych N2 (22 chorych, 20%). Zajęcie trzech lub więcej węzłów chłonnych śródpiersia wiązało się z przeżyciem krótszym niż 5 lat.  

 

7 września 2019

Deklaracja IASLC

Deklaracja International Association for the Study of Lung Cancer:

„Zaprzestanie palenia tytoniu po diagnozie nowotworu”.

 

3 września 2019

E-papierosy a ciężkie przypadki chorób układu oddechowego

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności razem z amerykańskim Centers for Disease Control and Prevention intensywnie pracują nad wyjaśnieniem niepokojących, ciężkich przypadków chorób układu oddechowego, mających związanych ze stosowaniem e-papierosów, szczególnie ze zgonem dorosłej osoby, mającym miejsce w stanie Illinois. 

 

1 września 2019
Newsletter IASLC

IASLC opublikowało najnowszy Newsletter.  

http://view.email.iaslc.org/qs=7be88321b275d97b94dbfd5c7d611b046a3847bafc243ab408b83aa267c779588301f50dff7a678d0f95433a21e48f80deedd14247c3f92fe0141df5cc15e4564ff2c8c26055fbcc 

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii