Aktualności z sierpnia 2019.

07 września 2019

27 sierpnia 2019
Stoisko PolGRP podczas WCLC

Polska Grupa Raka Płuca zaprasza uczestników IASLC 2019 World Conference on Lung Cancer, odbywającej się w dniach 7-10 września 2019 r. w Barcelonie do odwiedzania nas na stoisku wystawowym nr 631.
https://s23.a2zinc.net/clients/ICS/WCLC2019/Public/EventMap.aspx?shMode=E&ID=220

 

22 sierpnia 2019
Epidemia wapowania

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA przedstawiła stanowisko agencji w sprawie aktywności, mających na celu opanowanie epidemii wapowania (vaping, wdychanie i wydychanie dymu pochodzącego z elektronicznych papierosów) wśród osób młodych. 
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/statement-agencys-actions-tackle-epidemic-youth-vaping-and-court-ruling-application-submission

 

19 sierpnia 2019
Konsultacje nowych zaleceń

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE prowadzi konsultacje projektu zaktualizowanych zaleceń diagnostyczno-terapeutycznych w raku płuca.  
https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-qs10132/consultation/html-content-2

 

14 sierpnia 2019

Apel European Cancer Organisation (ECCO)

Apel European Cancer Organisation (ECCO).

Apel ECCO o odrzucenie jakiejkolwiek formy reklamy koncernów tytoniowych. 
https://www.ecco-org.eu/Global/News/Latest-News/2019/08/NEWS-Health-community-letter-to-Politico   

 

12 sierpnia 2019

Decyzje rejestracyjne Europejskiej Agencji Leków

Europejska Agencja Leków – EMA: 
• rozszerzyła rejestrację preparatu atezolizumab o leczenie pierwszej linii w połączeniu z: 
1. nab-paklitakselem i karboplatyną dorosłych chorych na rozsianego niepłaskonabłonkowego EGFR lub ALK-ujemnego niedrobnokomórkowego raka płuca, 
2. z karboplatyną i etopozydem dorosłych chorych na drobnokomórkowego raka płuca (ES-SCLC) 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/tecentriq-1 

• zarejestrowała preparat larotrektynib do leczenia chorych na guzy lite z potwierdzonym genem fuzyjnym NTRK
https://www.ema.europa.eu/en/news/first-histology-independent-treatment-solid-tumours-specific-gene-mutation 

 

8 sierpnia 2019

Raport WHO o paleniu tytoniu

Światowa Organizacja Zdrowia WHO opublikowała raport na temat epidemii palenia tytoniu w roku 2019.

 

4 sierpnia 2019

Newsletter IASLC

International Association for the Study of Lung Cancer -  IASLC opublikowało najnowszy Newsletter.

 

 

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii