Aktualności z lutego 2019.

11 marca 2019

Leczenie chorych na zaawansowanego raka płuca.

16 lutego 2019

Rozmowa z panią profesor J. Chorostowską-Wynimko jest dostępna na stronie głównej https://www.polgrp.org

Zapraszamy! 

Diagnostyka w raku płuca.

14 lutego 2019

Płuca są jak gąbki zbudowane z tysięcy pęcherzyków, przewodzików pęcherzykowych, naczyń włosowatych oraz innych mikrostruktur. W przeciwieństwie do takich narządów jak jelito grube czy szyjka macicy, które – z uwagi na dostęp – łatwo można zbadać, płuca są niedostępne, a ich specyficzna budowa często utrudnia postawienie jednoznacznej diagnozy. Jak zatem wyglądają diagnostyka oraz wczesne wykrywanie choroby w raku płuca?

Polska Grupa Raka Płuca patronem dodatku do Gazety Wyborczej nr 03/LUTY 209.

12 lutego 2019

Projekt VLCU kolejnym spotkaniem w Łagiewnikach wkroczył w 2019 rok.

www.vlcu.pl 

 

2019 State of Tobacco Control.

11 lutego 2019

American Lung Association opublikowało raport pt „2019 State of Tobacco Control”, w którym ocenia, że używanie tytoniu odpowiada za 480 000 zgonów rocznie w USA. W 2018 roku, wśród uczniów szkół średnich 27,1% konsumowało co najmniej jeden produkt tytoniowy, w porównaniu do 19,6% w 2017 roku. Dodatkowo używanie e-papierosów przez osoby młode wzrosło o 78% pomiędzy rokiem 2017 a 2018, osiągając poziom epidemii.                                                                                                                                                           American Lung Association jest zdania, że administracje federalne i stanowe nie prowadzą znaczących aktywności w profilaktyce i ograniczaniu używania tytoniu oraz wzywa do podjęcia natychmiastowych działań.                                                                                                                            https://www.lung.org/our-initiatives/tobacco/reports-resources/sotc/

 

Newsletter IASLC.

02 lutego 2019

Międzynarodowe Towarzystwo do badań nad Rakiem Płuca - IASLC opublikowało styczniowe wydanie Newslettera.              

           http://view.email.iaslc.org/?qs=f6b38a322246df3132e5727c2e5e5c15eda6a312a3aaa20f36bbf8c2499b7777846732e67feb71751d62e9d8553309612cdab521e5397d32db4edff4b3b049479c74fed5f108248b


PulmoInfos – luty 1/2019. Newsletter PolGRP
28 lutego 2019

·       Nowa strona internetowa Polskiej Grupy Raka Płuca jest dostępna pod adresem:  
Dotychczasowa strona www.polgrp.org.pl 
wraz z wyszukiwarką będzie nam służyć za archiwum.

·       American Lung Association opublikowało raport pt „2019 State of Tobacco Control”, w którym ocenia, że corocznie tytoń odpowiada za 480 000 zgonów w USA. W 2018 roku, wśród uczniów szkół średnich, 27,1% konsumowało co najmniej jeden produkt tytoniowy, w porównaniu do 19,6% w 2017 roku. Dodatkowo używanie e-papierosów przez osoby młode wzrosło o 78% pomiędzy rokiem 2017 a 2018, osiągając poziom epidemii.American Lung Association jest zdania, że administracje federalne i stanowe USA nie prowadzą znaczących aktywności w profilaktyce i ograniczaniu używania tytoniu oraz wzywa do podjęcia natychmiastowych działań. https://www.lung.org/our-initiatives/tobacco/reports-resources/sotc/

·       Transformacja NDRP do DRP

W analizie retrospektywnej przeprowadzonej w 8 ośrodkach zidentyfikowano 67 – 38 kobiet i 29 mężczyzn chorych na drobnokomórkowego raka płuca lub inne nowotwory neuroendokrynne z mutacjami w genie EGFR: delecja w eksonie 19 (69%), L858R (25%) inne (6%). W początkowej diagnozie raka płuca u 58 stwierdzono typ niedrobnokomórkowy (NDRP), a u 9 drobnokomórkowy (DRP) de novo lubo histologii mieszanej. Wszyscy oprócz ostatnich 9 otrzymali leczenie jednym lub więcej inhibitorem kinazy tyrozynowej EGFR przed wystąpieniem transformacji drobnokomórkowego raka płuca (DRP). Mediana czasu do transformacji DRP wynosiła 17,8 miesiąca (95% CI; 14,3-26,2). Po transformacji zarówno terapie schematem platyna-etopozyd jak i taksanami przyniosły wysoki współczynnik odpowiedzi, lecz u żadnego z 17 chorych, którzy otrzymali leczenie immonoterapią odpowiedzi nie stwierdzono. Mediana czasu przeżycia całkowitego od postawienia diagnozy wyniosła 31,5 miesiąca (95% CI; 24,8-41,3), podczas gdy mediana przeżycia od transformacji DRP wyniosła 10,9 miesiąca (95% CI; 8,0-13,7). U 55 chorych przeprowadzono genotypowanie wycinka przy pierwszym potwierdzeniu drobnokomórkowego raka płuca. U wszystkich stwierdzono utrzymanie wyjściowych mutacji EGFR, a u 15 z 19 z wcześniejszą dodatnią mutacją T790M stwierdzono przy transformacji typ dziki T790. Inne nawracające mutacje zawierały: TP53, Rb1oraz  PIK3CA. W kilku przypadkach stwierdzono ponowne zaistnienie klonów NDRP. Po transformacji DRP często występowały przerzuty do OUN. 

Journal of Clinical Oncology

Marcoux N. i wsp., EGFR-Mutant Adenocarcinomas That Transform to Small-Cell Lung Cancer and Other Neuroendocrine Carcinomas: Clinical Outcomes. http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.18.01585?journalCode=jco

·       Ministerstwo Zdrowia

Leki na raka płuca znalazły się na nowej liście refundacyjnej, obowiązującej od 1 stycznia 2019 r.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/leki-na-sma-raka-pluc-i-bialaczke-na-nowej-liscie-refundacyjnej

·       Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii

NICE opublikował zalecenia stosowania preparatu pembrolizumab w połączeniu z pemetreksedem i chemioterapią opartą na związkach platyny u wcześniej nie leczonych chorych na rozsianego, niepłaskonabłonkowego nie drobnokomórkowego raka płuca.  
https://www.nice.org.uk/guidance/TA557

·       Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

- Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w rozsianym niedrobnokomórkowym raku płuca zostały po zaadoptowaniu przez Chińskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (CSCO) przyjęte Chiny, Japonię (JSMO), Koreę (KSMO), Malezję (MOS), Singapur (SSO) i Tajwan (TOS). https://www.esmo.org/Guidelines/Lung-and-Chest-Tumours/Pan-Asian-adapted-ESMO-Clinical-Practice-Guidelines-for-the-management-of-patients-with-metastatic-non-small-cell-lung-cancer?hit=ehp

- Genomiczne, epigenomiczne oraz transkryptomiczne przemiany określone w przedinwazyjnych zmianach raka płuca.  https://www.esmo.org/Oncology-News/Lung-Carcinoma-In-Situ-Features-Profiled

·       Nowe rejestracje w Unii Europejskiej

- EMA zarejestrowała preparat pembrolizumab do leczenia w pierwszej linii, w połączeniu z karboplatyną i paklitakselem lub nab-paklitakselem, chorych na rozsianego płaskonabłonkowego niedrobnokmórkowego raka płuca.  https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/keytruda-0

- EMA rozszerzyła rejestracje preparatu atezolizumab o wskazanie: leczenie w pierwszej linii, w połączeniu z bewacyzumabem, paklitakselem i karboplatyną, dorosłych chorych na rozsianego niepłaskonabłonkowego raka płuca.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/tecentriq

- EMA zaleca rejestrację preparatu dakomitynib do leczenia chorych na miejscowo zaawansowanego lub rozsianego niedrobnokomórowego EGFR-dodatniego raka płuca. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/vizimpro

·       Nowe rejestracje w USA

FDA zarejestrowała pemetreksed w połączeniu z pembrolizumabem i chemioterapią opartą na związkach platyny do leczenia w pierwszej linii chorych na rozsianego niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego EGFR i ALK-ujemnego raka płuca. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/021462s053lbl.pdf

·      International Association for the Study of Lung Cancer

- IASLC przypomina o otwarciu w dniu 1 lutego 2019 r. rejestracji na tegoroczną konferencję WCLC w Barcelonie.https://wclc2019.iaslc.org/registration-accommodation/registration-2018/  

- IASLC opublikowało najnowszy Newsletter.  http://view.email.iaslc.org/?qs=f6b38a322246df3132e5727c2e5e5c15eda6a312a3aaa20f36bbf8c2499b7777846732e67feb71751d62e9d8553309612cdab521e5397d32db4edff4b3b049479c74fed5f108248b

·       XIII Konferencja PolGRP: 21-23.11.2019

Można już dokonywać rejestracji na tegoroczną konferencję Polskiej Grupy Raka Płuca:  www.rakpluca13.pl

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii