2019 State of Tobacco Control.

11 lutego 2019

American Lung Association opublikowało raport pt „2019 State of Tobacco Control”, w którym ocenia, że używanie tytoniu odpowiada za 480 000 zgonów rocznie w USA. W 2018 roku, wśród uczniów szkół średnich 27,1% konsumowało co najmniej jeden produkt tytoniowy, w porównaniu do 19,6% w 2017 roku. Dodatkowo używanie e-papierosów przez osoby młode wzrosło o 78% pomiędzy rokiem 2017 a 2018, osiągając poziom epidemii.                                                                                                                               American Lung Association jest zdania, że administracje federalne i stanowe nie prowadzą znaczących aktywności w profilaktyce i ograniczaniu używania tytoniu oraz wzywa do podjęcia natychmiastowych działań.                                                                                                        https://www.lung.org/our-initiatives/tobacco/reports-resources/sotc/

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii