Aktualności ze stycznia 2019.

02 lutego 2019

"Landing page" PulmoInfo.

24 stycznia 2019

W okresie maj-listopad 2018 r. przeprowadzono kampanię reklamową tzw. landing page www.pulmoinfo.org.pl kierującej do aplikacji PulmoInfo https://www.polgrp.org/kopia-statut

Landing pagespełniał warunki potrzebne do poprawnego wyświetlania strony na wszystkich urządzeniach. Kampania skupiła się na wyselekcjonowanych słowach kluczowych który na bieżąco przynosiły najlepsze efekty czyli „Rak płuca rokowania”, „Rak płuca leczenie”.

Statystyki:

CTR = 3,72% dla „Rak płuca rokowania”: 3,47% (maj-czerwiec) oraz 3,82% (wrzesień-październik),

CTR = 3,6% dla „Rak płuca leczenie”: 3,26% (maj-czerwiec) oraz 3,69% (wrzesień-październik).

Należy zwrócić uwagę że średni CTR (współczynnik klikalności reklamy)- w Polsce (dane za 2017 r. według Gemius) to 0,68%, wykluczając najbardziej inwazyjne reklamy.

Statystyki wyświetleń: 93 108 razy – 92,5% odwiedzających było nowych (44 183 maj-czerwiec) oraz (29 495 wrzesień-październik). Średni czas użytkownika poświęcony na oglądanie strony to 4 minuty i 13 sekund.

Urządzenia: telefony komórkowe = 55 136; tablety = 6 766; komputery = 31 206;

Kliknięcia: telefony komórkowe = 2 477; tablety = 145; komputery = 653.

Lokalizacje: mazowieckie 39,9%; śląskie 10,47%; małopolskie 9,64%; wielkopolskie 7,19%; dolnośląskie 6,88%; pomorskie 5,05% (prawie 80% w tych 6 województwach).

Dane demograficzne: wiek 55-64 = 13 892 wyświetleń; wiek 35-44 = 9 614 wyświetleń; wiek 45-54 = 9 441 wyświetleń; wiek 65+ = 6 276 wyświetleń. W grupie 35+ zanotowano ponad 85% wyświetleń.

Nowy poradnik.

22 stycznia 2019

Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny – w partnerstwie z Forum Raka Płuca, firmami BMS i MSD – wydało wyjątkowy poradnik.  Jest on zaadresowany do osób bliskich chorym. Zawiera informacje zarówno z zakresu psychologii (np. jak sobie radzić z kryzysem w sytuacji choroby nowotworowej), prawa, finansów (kiedy przysługuje zasiłek, renta, odszkodowanie) oraz medycyny (np. sposoby walki z bólem).

Więcej informacji i bezpłatne pobranie poradnika jest dostępnych pod adresem:

17 stycznia 2019

Polska Grupa Raka Płuca składa wszystkim życzenia pomyślności w Nowych Roku 2019

·       NDRP – erlotynib w leczeniu adiuwantowym

Przy medianie czasu obserwacji wynoszącej 5,2 lat 2-letni czas wolny od choroby (DFS) wyniósł 88% (96% dla stopnia I, 78% dla stopnia II, 91% dla stopnia III). Mediana DFS i czas przeżycia całkowitego nie zostały osiągnięte, a 5-letni DFS wyniósł 56% (95% CI; 45% - 66%), 5-letni współczynnik czasu przeżycia całkowitego wyniósł 86% (95% CI; 77% - 92%). 
Journal of Clinical Oncology

Pennel N.A. i wsp.,SELECT: A Phase II Trial of Adjuvant Erlotinib in Patients With Resected Epidermal Growth Factor Receptor–Mutant Non–Small-Cell Lung Cancer
.
http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.18.00131

·       Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

- Immunoterapia pierwszej linii w badaniu MYSTIC z zastosowaniem durwalumabu lub schematu durwalumabu z tremelimumabem nie poprawiła czasu przeżycia całkowitego u nieselekcjonowanych chorych na raka płuca
.https://www.esmo.org/Press-Office/Press-Releases/Mystic-immunotherapy-nsclc-rizvi?hit=ehp

- Zastosowanie niwolumabu w drugiej linii leczenia chorych na przerzutowego drobnokomórkowego raka płuca nie było lepsze od stosowanej chemioterapii. 
https://www.esmo.org/Oncology-News/Second-Line-Nivolumab-Is-Not-Superior-to-Chemotherapy-in-SCLC?hit=ehp

- Naukowcy uważają, że w Rosji i krajach Australazji nastąpi w 2018 roku spadek współczynnika zagonów z powodów nowotworowych, pomimo, że duża liczba zgonów w Rosji jest nadal powodowana epidemią palenia tytoniu wśród mężczyzn. 

 https://www.esmo.org/Press-Office/Press-Releases/cancer-death-rates-australasia-russia-tobacco-control?hit=ehp

·       Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o raku płuca

- W dniu 10 grudnia odbyło się 46/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii w sprawie oceny propozycji kompleksowych zmian o charakterze systemowym w organizacji diagnostyki nowotworu płuc wraz z proponowaną organizacją leczenia w tym zakresie: Kompleksowa opieka onkologiczna – Model organizacji diagnostyki i leczenia nowotworu płuc,
http://www.aotm.gov.pl/www/462018-posiedzenie-rady-przejrzystosci/

- Na posiedzeniu Rady Przejrzystości w dniu 17 grudnia 2018 r. dokonana została m.in. ocena proponowanych przez AOTMiT rozwiązań organizacyjnych w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów płuca i piersi, wraz z projektami dedykowanych świadczeń. Biorąc pod uwagę stanowiska Rady Przejrzystości oraz akceptację ekspertów klinicznych Prezes AOTMiT wydał pozytywną rekomendację odnośnie do proponowanych rozwiązań.
http://www.aotm.gov.pl/www/komunikat-propozycje-zmian-diagnostyka-terapia-rak-pluca-piersi/

·       Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności ostrzega firmy przed sprzedażąe-liquids(składnik e-papierosa), przypominających jedzenie, kierowane do dzieci
https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm627123.htm

·       Nowe rejestracje w USA

FDA zarejestrowała atezolizumab do leczenia w pierwszej linii w połączeniu z bewacyzumabem, pakitakselem i karboplatyną chorych na rozsianego, niepłaskonabłonkowego, niedrobnokomórkowego EGFR-ujemnego i ALK-ujemnego raka płuca.

https://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm627874.htm

·      International Association for the Study of Lung Cancer

- IASLC przedstawia D. Mesko – nowego dyrektora zarządzającego Stowarzyszenia.
https://www.iaslc.org/news/international-association-study-lung-cancer-iaslc-announces-new-ceo

- Prezes IASLC przedstawia projekt ELIC.                                                
https://www.iaslc.org/news/iaslc-successfully-pilots-early-lung-imaging-confederation-project-0

·       XIII Konferencja PolGRP: 21-23.11.2019

Można już odwiedzać stronę tegorocznej konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca: www.rakpluca13.pl

 

Ponad 8 tysięcy osób zapoznało się z informacją o aplikacji Pulmoinfo.

09 stycznia 2019

 

 Polska Grupa Raka Płuca jako Partner 30. Niepodległości wysłała na początku grudnia ubiegłego roku poniższą wiadomość do ponad 47 tysięcy odbiorców komunikacji AKTYWNA WARSZAWA. Wśród odbiorców wiadomości prawie osiem i pół tysiąca zdecydowało się na jej otwarcie, natomiast 5 tysięcy 852 osoby zdecydowały się skorzystać z linku www.polgrp.org.pl/aplikacje , a 187 dokonały końcowego ‘kliknięcia’.

Średni CTR (kliknięcie w reklamę) w 2017 w Polsce wynosił 0,68%, natomiast dla akcji PolGRP wyniósł 0,42%.

 

Rzuć palenie, byle szybko 
Czy wiesz, że palacze żyją średnio 10 lat krócej niż osoby, które nigdy nie paliły? 
Czy wiesz, że rzucenie palenia przed 40-tką, aż o 90 proc. obniża ryzyko przedwczesnej śmierci? 
Czy wiesz, że zawsze warto rozstać się z nałogiem, a im szybciej, 
tym większe szanse na dłuższe życie? 
Teraz już wiesz 
A czy wiedzą o tym Twoi bliscy, którzy palą? 
Przekaż im te informacje wraz z aktywnym linkiem do bezpłatnej aplikacji PulmoInfo 
http://www.polgrp.org.pl/aplikacje 
W zakładce „Rzuć palenie!” znajdą profesjonalne materiały pomocne w walce z nałogiem. PulmoInfo to kompletna baza wiedzy na temat raka płuca 
w formie bezpłatnej aplikacji na telefon i tablety. 
Partner 30. Biegu Niepodległości 

 

Rozwiązania organizacyjne w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów płuca zaproponowane przez AOTMiT.

02 stycznia 2019

Na posiedzeniu Rady Przejrzystości w dniu 17 grudnia 2018 r. dokonana została m.in. ocena proponowanych przez AOTMiT rozwiązań organizacyjnych w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów płuca i piersi, wraz z projektami dedykowanych świadczeń. 

Biorąc pod uwagę stanowiska Rady Przejrzystości oraz akceptację ekspertów klinicznych Prezes AOTMiT wydał pozytywną rekomendację odnośnie do proponowanych rozwiązań.
http://www.aotm.gov.pl/www/komunikat-propozycje-zmian-diagnostyka-terapia-rak-pluca-piersi/

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii