Nowa strona internetowa PolGRP.

12 stycznia 2019

Nowa strona internetowa Polskiej Grupy Raka Płuca jest dostępna pod adresem: www.polgrp.org 

Obecna strona www.polgrp.org.pl wraz z wyszukiwarką bedzie nam służyć za archiwum.

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii