Rozwiązania organizacyjne w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów płuca zaproponowane przez AOTMiT.

02 stycznia 2019

Na posiedzeniu Rady Przejrzystości w dniu 17 grudnia 2018 r. dokonana została m.in. ocena proponowanych przez AOTMiT rozwiązań organizacyjnych w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów płuca i piersi, wraz z projektami dedykowanych świadczeń.

Biorąc pod uwagę stanowiska Rady Przejrzystości oraz akceptację ekspertów klinicznych Prezes AOTMiT wydał pozytywną rekomendację odnośnie do proponowanych rozwiązań.
http://www.aotm.gov.pl/www/komunikat-propozycje-zmian-diagnostyka-terapia-rak-pluca-piersi/

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii