Newsletter IASLC.

29 listopada 2018

Międzynarodowe Towarzystwo do badań nad Rakiem Płuca - IASLC opublikowało listopadowe wydanie Newslettera.  

https://www.iaslc.org/membership/newsletters/iaslc-fall-newsletter

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii