"Impact of Afatinib Dose Modification on Safety and Effectiveness in Patients with EGFR Mutation-Positive Advanced NSCLC: Results from a Global Real-World Study (RealGiDo)".

26 listopada 2018

Halmos B. i wsp.: "Impact of Afatinib Dose Modification on Safety and Effectiveness in Patients with EGFR Mutation-Positive Advanced NSCLC: Results from a Global Real-World Study (RealGiDo)".

W badaniu obserwacyjnym RealGiDo poddano analizie dane medyczne z 13 krajów, dotyczące wpływu redukcji dawki u 228 chorych na EGFR-dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca leczonych w 1. linii afatynibem, w porównaniu do wyników badania rejestracyjnego LUX-Lung 3, w zakresie występowania i intensywności działań niepożądanych (ADR), czasu do niepowodzenia leczenia (TTF) oraz czasu do progresji (TTP). Charakterystyka chorych była zbieżna z badaniem rejestracyjnym, poza większą liczbą chorych z mutacją Del19 (78,1% vs 49,0%) i mniejszą liczbą chorych z Azji (43,9% vs 72,2%); 11,8% było w stanie sprawności ECOG 2–3. W sumie 71 chorych (31,1%) rozpoczęło leczenie od zmniejszonej dawki ≤30mg. Wśród chorych, którzy rozpoczęli leczenie dawką 40mg, u 67,1% nastąpiło jej zmniejszenie, z czego 86,5% redukcji miało miejsce podczas pierwszych 6 miesięcy. Powodem zmniejszenia dawki były działania niepożądane, częściej występujące u kobiet, wschodnich Azjatów i u chorych z niską masą ciała. Nie zanotowano nowych ADR w porównaniu do badania rejestracyjnego oraz niewiele powyżej 3. stopnia (28,4% vs 48,9%) i poważnych ADR (5,2% vs 14,0%). Obniżona dawka początkowa i redukcja dawki nie miały wpływu na mediany TTF i TTP, które wyniosły odpowiednio 18,7 oraz 20,8 miesiąca. 

Lung Cancer – Available online 2 November 2018

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169500218306263

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii