MEDtube wspiera Projekt Szkoleniowy dla Pielęgniarek jako partner mediowy.

13 września 2018

 Rozwój stypendystów korzystających z unikalnego, 6-dniowego szkolenia Personalized Learning Program™ (PLP™) oraz wizyt obserwatorskich (tzw. ‘shadowing visit’) w kanadyjskim szpitalu relacjonować będzie ogólnopolski serwis MEDtube – największa platforma multimediów szkoleniowych dla profesjonalistów: https://medtube.pl oraz MEDtube Tribune. Dziękujemy za wsparcie!

www.szkolpiel.pl 

MEDtube wspiera Projekt Szkoleniowy dla Pielęgniarek jako partner mediowy. 

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii