PulmoInfos - wrzesień 1/2018.

11 września 2018

·      W wyniku wielodyscyplinarnego konsylium planowane decyzje terapeutyczne zmieniono prawie u co drugiego chorego

El Saghir N.S. i wsp. „Global Practice and Efficiency of Multidisciplinary Tumor Boards: Results of an American Society of Clinical Oncology International Survey.” Journal of Global Oncology.

W opublikowanych wynikach ankiety rozesłanej elektronicznie do 5 357 losowo wybranych międzynarodowych członków ASCO (odpowiedziało 501 praktykujących poza USA, 86% z nich uczestniczyło w MDT w macierzystych instytucjach) potwierdzono, że w większości spotkania miały miejsce raz na tydzień a ich charakter był ogólny lub specjalistyczny. Spośród 409 respondentów 89% uczestniczyło w spotkaniach, oczekując konsultacji planowanych przez siebie decyzji terapeutycznych, w wyniku których zmieniono od 1% do 25% planów leczenia u od 44% do 49% chorych na raka piersi i u od 47% do 50% chorych na raka jelita grubego; od 25% do 50% rodzajów zabiegów chirurgicznych i/lub planów leczenia zmieniono odpowiednio u 14%-21% i u 12%-18% chorych.

Prawie wszyscy respondenci uważali, iż korzyści odnoszone przez ich pacjentów były warte poświęconego czasu i wysiłku, a także że spotkania MDT miały wartość dydaktyczną. Decyzje o zmianach decyzji terapeutycznych najczęściej dotyczyły lekarzy nie będących onkologami klinicznymi oraz z praktyką krótszą niż 15 lat.

http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JGO.2015.000158

·      „Immunotherapy succeeds in squamous NSCLC, establishing a new frontline standard of care”

https://issuu.com/iaslc/docs/ilcn_v3n4_dom_final_lores/1?ff&e=24125094/64122583

·      Nowe rejestracje w USA

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności zarejestrowała preparat:

- pembrolizumab dostosowania w połączeniu z pemetreksedem i związkami platyny w leczeniu pierwszej linii chorych na rozsianego, niepłaskonabłonkowego, niedrobnokomórkowego EGFR i ALK-ujemnego raka płuca. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/125514s035lbl.pdf

- niwolumab do leczenia chorych na rozsianego drobnokomórkowego raka płuca po progresji po leczeniu chemioterapią opartą na związkach platyny i co najmniej jedną linią leczenia innym schematem. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/125554s067lbl.pdf

·      Nowe rejestracje w UE

Europejska Agencja Leków zaleca rejestrację preparatu durwalumab u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004771/WC500252664.pdf

·      Zalecenia NICE

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii opublikował zalecenia stosowania preparatu alektynib u wcześniej nieleczonych chorych na zaawansowanego ALK-dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca. https://www.nice.org.uk/guidance/TA536

·      TMB w badaniu krwi

TMB (tumour mutational burden, obciążenie guza mutacjami) w badaniu krwi może mieć wartość predykcyjną w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca atezolizumabem. https://www.esmo.org/Oncology-News/Blood-based-Tumour-Mutational-Burden-Assay-Predicts-Clinical-Benefit-in-NSCLC-Patients-Treated-with-Atezolizumab

·      Patronat Medexpress nad Projektem Szkoleniowym dla Pielęgniarek

Trzy wybrane przez Polską Grupę Raka Płuca we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Onkologicznych polskie pielęgniarki będą stypendystkami w Princess Margaret Hospital w Toronto (szkolenia z zakresu podnoszenia efektywności leczenia chorych na raka płuca poprzez nabycie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji społecznych do opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną). Projekt relacjonować będzie redakcja Medexpress. www.szkolpiel.pl

·      Newsletter IASLC

Międzynarodowe Towarzystwo do badań nad Rakiem Płuca - IASLC opublikowało najnowszy Newsletter. https://www.iaslc.org/membership/newsletters/iaslc-newsletter-august-2018

·      Program WCLC 2018

Dostępny jest program tegorocznej konferencji WCLC. https://library.iaslc.org/conference-program?product_id=10

·      XII Konferencja PolGRP

Streszczenia prac plakatowych do 250 słów prosimy przesyłać do 31 października 2018 r. na adres:

a.wachowicz@igichp.edu.pl

Trzy wybrane prace plakatowe zostaną wyróżnione 10 minutową prezentacją ustną w piątek 16 listopada 2018 r. oraz nagrodą finansową ufundowaną przez firmę Novartis:

http://www.polgrp.org.pl/2135/novartis_podmiotem_wspierajacym_polgrp_w_2018_roku

·      AplikacjaPulmoInfo

Bezpłatna aplikacja mobilnaPulmoInfoma już ponad 1 000 pobrań. Polecaj aplikację osobom, które mogą jej potrzebować. Pomóż chorym zdobywać rzetelną wiedzę! http://www.polgrp.org.pl/aplikacje

 

 

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii