PulmoInfos - sierpień 1/2018.

09 sierpnia 2018
  • Czy rak płuca dotyczy tylko palaczy?

Odpowiedzi na to pytanie szuka autor artykułu BBC „Why non-smokers are getting lung cancer” („Dlaczego osoby niepalące chorują na raka płuca”). Jak wynika z artykułu, rośnie liczba zachorowań na raka płuca wśród osób, które nigdy nie paliły.

Na przykład w Wielkiej Brytanii przyjmuje się, że aż 8 pacjentów na 100 choruje z powodu ekspozycji na PM 2,5s.

Czytaj cały artykuł dostępny na stronie bbc.com:

http://www.bbc.com/future/story/20180625-why-the-rate-of-women-getting-lung-cancer-is-rising

  • Globalna ankieta na temat testów molekularnych w raku płuca

International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), największa na świecie organizacja zajmująca się badaniami nad rakiem płuca, zachęca do udziału w ogólnoświatowej ankiecie na temat testów molekularnych w raku płuca.

Kliknij w link i odpowiedz na pytania:

https://www.iaslc.org/iaslc-global-survey-molecular-testing-lung-cancer

  • Z prac wybranych przez prof. R. Dziadziuszko i przedstawionych podczas konferencji „Spotkanie Po ASCO“. http://poasco.pl                                                                                                                                                                  

1/ „Pragmatic study of a lymph node (LN) collection kit for non-small cell lung cancer (NSCLC) resection.“                                                    Abstrakt nr 8502 – Osarogiagbon R.U. i wsp.

Oceniono wpływ stosowania zestawu do oceny patomorfologicznej węzłów chłonnych (pLN) na jakość patologicznego stagingu LN, powikłań związanych z zabiegiem operacyjnym oraz OS. Zestaw stosowano w 11 szpitalach w USA. Spośród 1 171 zabiegów operacyjnych przeprowadzanych przez 32 chirurgów w latach 2014-2017, zestaw zastosowało 20 chirurgów podczas 650 zabiegów (56%). Mediana czasu trwania zabiegu z wykorzystaniem zestawu była krótsza (odpowiednio 124 vs 144 minuty, p<0,0001), zwiększył się udział przetoczeń krwi (9 vs 5%; p=0,02), ale udział innych powikłań okołooperacyjnych był podobny. Zastosowanie zestawu do oceny LN poprawiło jakość staging’u i znamiennie wydłużyło OS, nie zwiększając powikłań pooperacyjnych u chorych na NSCLC po doszczętnym zabiegu operacyjnym.

https://meetinglibrary.asco.org/record/160034/abstract

2/ „Combination of metformin plus TKI vs. TKI alone in EGFR(+) LUNG adenocarcinoma: A randomized phase II study."        Abstrakt nr 9043 – Camidge D.R. i wsp. 

W badaniu ALEX wykazano wydłużenie ocenianego przez badaczy PFS wśród leczonych alektynibem w porównaniu do leczonych kryzotynibem (HR 0,47, 95% CI 0,34-0,65, p<0,001; mediana 11,1 miesięcy vs nieokreślona) u nieleczonych chorych na NSCLC z rearanżacjąALK. Przedstawiono uaktualnione wyniki badania po medianie obserwacji dłuższej o 10 miesięcy (m).  Alektynib obniżał ryzyko progresji lub zgonu o 57% w porównaniu do kryzotynibu (HR 0,43, 95% CI 0,32-0,58). Mediana PFS wyniosła odpowiednio 34,8 m vs 10,9 m, a mediana PFS u chorych z przerzutami do mózgowia przed rozpoczęciem leczenia - odpowiednio 27,7 m vs 7,4 m (HR 0,35, 95% CI 0,22-0,56) w porównaniu do 34,8 m vs 14,7 m (HR 0,47, 95% CI 0,32-0,71) u chorych bez przerzutów do mózgowia. ORR wyniósł odpowiednio 82,9% (95% CI 75,95-88,51; n=152) vs 75,5% (95% CI 67,84-82,12; n=151); mediana DOR 33,3 m (95% CI 31,1-nieosiągnięta; n=126) vs 11,1 m (95% CI 7,5-13,0; n=114). Dane dotyczące OS są nadal niedojrzałe. Mimo znamiennie dłuższego czasu leczenia alektynibem (27,0 m vs 10,8 m), udział działań niepożądanych 3.-5. stopnia (44,7% vs 51,0%), w tym działań niepożądanych prowadzących do obniżenia dawki (16,4% vs 20,5%) lub przerwania leczenia (22,4% vs 25,2%) był znamiennie niższy wśród leczonych alektynibem w porównaniu do leczonych kryzotynibem. Alektynib w dawce 600 mg 2 razy dziennie był skuteczniejszy niż kryzotynib (PFS HR 0,43, mediana 34,8 m vs 10,9 m), niezależnie od obecności przerzutów do mózgowia. https://meetinglibrary.asco.org/record/160811/abstract

  • Nowość w PolGRP: oferta edukacyjna dla pielęgniarek onkologicznych

Edukacja pielęgniarek odbywa się w oparciu o dwa filary: zagraniczne praktyki stosowane w systemie opieki nad pacjentem oraz rodzime sesje edukacyjno-warsztatowe organizowane w Polsce na bazie zagranicznych programów merytorycznych. Tematyka szkoleń dotyczy praktycznych zagadnień współczesnego pielęgniarstwa w raku płuca.        http://www.szkolpiel.pl/

  • Polska Grupa Raka Płuca na Facebooku: wspomagamy pacjentów w przestrzeni on-line

Wystarczy w okienku wyszukiwarki na Facebooku wpisać PulmoInfo lub kliknąć w poniższy link: https://www.facebook.com/PolGRP/

Dołącz do naszej społeczności i poinformuj o nas swoich pacjentów!

  • XII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca

Dostępny jest program konferencji i trwa rejestracja uczestników. http://www.rakpluca12.pl

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii