Do 2030 roku śmiertelność kobiet z powodu raka płuca wzrośnie o 43%.

06 sierpnia 2018

Martin-Sanchez J.C. i wsp. „Projections in Breast and Lung Cancer Mortality among Women: A Bayesian Analysis of 52 Countries Worldwide.”

Autorzy badania, w wyniku analizy danych Światowej Organizacji Zdrowia na temat umieralności kobiet powodowanej rakiem płuca i rakiem piersi, przewidują wzrost do 2030 roku współczynnika umieralności kobiet ustandaryzowanego w stosunku do wieku – ASMR (age-standardized mortality rate) o 43% z powodu raka płuca przy jednoczesnym spadku o 9% z powodu raka piersi. Dodatkowo śmiertelność kobiet powodowana rakiem płuca i rakiem piersi będzie wyższa w krajach o wysokich dochodach niż o dochodach średnich. Ponieważ badania skriningowe w raku płuca z zastosowaniem niskodawkowej tomografii komputerowej są nadal tematem debaty, najlepszą profilaktyką pozostaje unikanie i zaprzestanie palenia tytoniu. 

Cancer Res; 78(15); 4436–42.DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-18-0187 Published August 2018 http://cancerres.aacrjournals.org/content/78/15/4436

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia – WHO nowotwory należą do głównych przyczyn zachorowalności I śmiertelności na Świecie, z 14 milionami nowych przypadków oraz 8,2 milionami zgonów spowodowanych rakiem zarejestrowanych w 2012 roku. 

http://www.who.int/cancer/publications/WRC_2014/en/

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii