23 miesięczne przeżycia u chorych na raka płuca stosujących PRO (patient-reported outcomes).

07 czerwca 2018

Podczas Kongresu ASCO 2018, w sesji prezentacji ustnych „Health Services Research, Clinical Informatics, and Quality of Care” dr Fabrice Denis przedstawił końcowe wyniki badania „Randomized trial comparing a web-mediated follow-up via patient-reported outcomes (PRO) vs. routine surveillance in lung cancer patients: Final results.” - Denis F. i wsp. (#6500),

którego analizę przejściową autorzy omawiali podczas kongresu ASCO w 2016 [Denis F. i wsp. LBA9006 pt„Overall survival in patients with lung cancer using a web-application-guided follow-up compared to standard modalities: Results of phase III randomized trial.”, wieloośrodkowe badanie trzeciej fazy z randomizacją, w którym wykazano poprawę czasu przeżycia u chorych stosujących internetową aplikację na smartfony, umożliwiającą raportowanie lekarzowi prowadzącemu objawów klinicznych w chwili ich powstania. Mediana czasu przeżycia w analizie przejściowej całkowitego w grupie eksperymentalnej wyniosła 19 miesięcy w porównaniu do 12 miesięcy w grupie kontrolnej. http://www.polgrp.org.pl/1886/aplikacja_na_smartfony_a_czas_calkowitego_przezycia_chorych_na_raka_pluca

oraz opublikowali w czasopiśmie Journal of Natlional Cancer Institute  [Denis F. i wsp.  „Randomized Trial Comparing a Web-Mediated Follow-up With Routine Surveillance in Lung Cancer Patients.” J Natl Cancer Inst (2017) 109 (9): djx029. DOI: https://doi.org/10.1093/jnci/djx029published: 10 April 2017  https://academic.oup.com/jnci/article-abstract/109/9/djx029/3573360/Randomized-Trial-Comparing-a-Web-Mediated-Follow?redirectedFrom=fulltext].

W okresie od publikacji analizy przejściowej dziesięciu z 34 żyjących chorych w grupie kontrolnej przeszło do grupy eksperymentalnej. Po medianie czasu obserwacji wynoszącej dwa lata oraz zarejestrowaniu 70 zgonów mediana czasu przeżycia całkowitego wyniosła 23,0 miesiąca w grupie eksperymentalnej (stosującej PRO) w porównaniu do 14,8 miesiąca w grupie kontrolnej (HR= 0,62; 95% CI; 0,39 – 0,995, p=0,048). Uwzględnienie efektu tzw. crossoverwpłynęło na zmianę HR=0,53 (95% CI; 0,33 - 0,85; p=0,009)http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/EDBK_200383

Dr Fabrice Denis z Institutu Interregional de Cancérologie Jean Bernard w Le Mans

gościł z wykładem podczas X Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca w 2016 roku. 

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii