Najnowsze informacje dotyczące raka płuca.

16 maja 2018

I.              Europejska Agencja Medyczna -EMA zaleca rozszerzenie rejestracji preparatu ozymertynib o leczenie w monoterapii dosorsłych chorych na miejscowo zaawansowanego lub rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca z potwierdzoną mutacją aktywującą genu EGFR. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/004124/WC500247971.pdf

 

II.            Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO): potwierdzono kliniczną aktywność preparatu poziotynib w niedrobnokomórkowym raku płuca z mutacjami EGFR oraz HER2 w eksonie 20. http://www.esmo.org/Oncology-News/Poziotinib-as-a-Clinically-Active-Inhibitor-of-EGFR-and-HER2-exon-20-mutations?hit=ehp

 

III.           Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE):

 

- przedstawia zalecenia stosowania preparatu atozolizumab u chorych na miejscowo zaawansowanego lub rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca, po uprzednio zastosowanej chemioterapii,

 https://www.nice.org.uk/guidance/TA520

 prowadzi konsultacje zaktualizowanych zaleceń dotyczących tytoniu. https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ng10086/consultation/html-content

 

IV.          Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO):

 

- opublikowało ogólne zalecenia opieki paliatywnej, https://www.asco.org/practice-guidelines/quality-guidelines/guidelines/supportive-care-and-treatment-related-issues#/31016

 

 - pomimo zaleceń USPSTF (US Preventive Services Task Force) olbrzymia większość nałogowo palących jest pomijana w badaniach skryningowych. https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/vast-majority-heavy-smokers-not-screened-lung-cancer-despite

- w modelu ekonomicznym porównującym różne rodzaje testów genetycznych u chorych na rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca stwierdzono, że stosowanie testu NGS, diagnozującego wszystkie znane zmiany genetyczne związane z rakiem płuca jest szybsze i efektywniejsze kosztowo w porównaniu do diagnozowania jednego lub ograniczonej liczby genów w jednorazowym teście. https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/upfront-comprehensive-genetic-testing-advanced-lung-cancer

 

V.           Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA) zarejestrowała preparat ozymertynib (Tagrisso firmy AstraZeneca) do leczenia pierwszej linii chorych na rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca w potwierdzoną, za pomocą testu zarejestrowanego przez FDA, mutacją w genie EGFR – delecja w eksonie 19 lub mutacja L858R w eksonie 21. https://www.fda.gov/drugs/informationondrugs/approveddrugs/ucm605113.htm

 

VI.           American Association for Cancer Research (AACR):

 

 

- neoadiuwantowe leczenie niwolumabem było bezpieczne i skutkowało odpowiedziami patologicznymi u chorych na operacyjnego raka płuca. http://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1177#.WtoMgy_UTVo

 

VII.        International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC):

 

- alektynib w porównaniu do kryzotynibu zapewnia dłuższą poprawę objawów u chorych na ALK-dodatniego nie drobnokomórkowego raka płuca. https://library.iaslc.org/conference-program?product_id=10).%20

                                                                  

- przedstawiono kolejne dowody wpływu immunoterapii na długotrwałe wydłużenie przeżycia chorych z rakiem płuca.                                  https://www.iaslc.org/news/elcc-2018-press-release-further-evidence-immunotherapy-provides-long-term-survival-benefit-lung

 

- pielęgniarka koordynująca ma wpływ na poprawę jakości życia oraz satysfakcję z leczenia raportowane przez chorych na raka płuca.           https://www.iaslc.org/news/elcc-2018-press-release-coordinating-nurses-can-improve-cancer-patients’-quality-life-and

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii