Projekt Szkoleniowy dla Pielęgniarek.

09 maja 2018

Dzięki dobrej relacji z Princess Margaret Hospital w Toronto-UHN stypendyści Polskiej Grupy Raka Płuca – PolGRP będą mogli skorzystać z 6-dniowego szkolenia PLP - Personalized Learning Program™ (PLP™), oraz tzw. ‘Shadowing visit’ w UHN gdzie PolGRP dysponuje miejscami dla 3 pielęgniarek. 

Opiekunami projektu są Dalia Al-Mouaswas i Dianne Zawisza z Toronto  oraz Zarząd PolGRP. 

Polska Grupa Raka Płuca prowadzi Projekt Szkoleniowy dla Pielęgniarek we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Onkologicznych.

 http://www.szkolpiel.pl

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii