Akademia Raka Płuca 2018 - Wrocław.

24 maja 2018

Jakie są najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące diagnostyki, profilaktyki, symptomatologii i leczenia chorych na raka płuc? Jakie wyzywania stoją przed immunoterapią? Jakie są najnowsze terapie ukierunkowane molekularnie w raku płuca? Które modyfikacje chemioterapii i chemioradioterapii przyczyniają się do wydłużenia życia pacjentów? Na te i inne zagadnienia odpowiedzi udzielą wybitni eksperci podczas cyklu spotkań warsztatowych „Akademia Raka Płuca”.


Organizatorem spotkań jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie i Instytut PWN, a Polska Grupa Raka Płuca udzieliła swojego patronatu nad tym wydarzeniem..


Postęp jaki ma miejsce w leczeniu raka płuca otwiera przed specjalistami torakochirurgami, pulmonologami, onkologami i radioterapeutami nowe możliwości. Najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, wyniki badań klinicznych oraz ciekawe przypadki kliniczne uczestnikom cyklu spotkań warsztatowych przybliży grono uznanych ekspertów: prof. dr hab. Paweł Krawczyk – Przewodniczący Komitetu Naukowego, prof. dr hab. Dariusz Kowalski, dr Maciej Głogowski oraz dr Piotr Jaśkiewicz we współpracy z czołowymi specjalistami z ośrodków lokalnych. „Warsztaty mają na celu wymianę doświadczeń, dotyczących możliwości terapeutycznych u chorych na raka płuca, które uzyskaliśmy podczas naszej codziennej pracy z chorymi oraz dzięki możliwościom leczenia pacjentów w ramach badań klinicznych„ – mówi prof. dr hab. Paweł Krawczyk - ”Przedstawimy aktualny algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, któremu powinien podlegać każdy chorych na raka płuca. Zwrócimy jednak uwagę, że nie wszystkie metody diagnostyczne i nie wszystkie terapie są dostępne w Polsce.” 

 

Spotkanie warsztatowe odbędzie się w terminie 24 maja we Wrocławiu.


Informacje i rejestracja:
https://www.instytutpwn.pl/rak-pluca/

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii