Informacje ASTRO.

10 kwietnia 2018

Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej - ASTRO opublikowało zaktualizowane zalecenia dotyczące dołączenia jednoczasowej chemioterapii do paliatywnej radioterapii u wybranych chorych w III stopniu zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuca.   


     https://www.astro.org/News-and-Publications/News-and-Media-Center/News-Releases/2018/Updated-ASTRO-guideline-for-palliative-lung-radiation-now-recommends-concurrent-chemotherapy-for-some-stage-III-patients/

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii