Wizyta w Princess Margaret Hospital w Toronto.

31 marca 2018

Dzięki dobrej relacji z Princess Margaret Hospital w Toronto stypendyści Polskiej Grupy Raka Płuca będą mogli skorzystać z 2-dniowego pobytu w klinice w ramach tzw. 'shadowing visit'. 

Wizyta miałaby miejsce zaraz po zakończeniu konferencji WCLC w Toronto, a Polska Grupa Raka Płuca dysponuje miejscami dla 2 onkologów/radioterapeutów, 2 patomorfologów/biologów molekularnych, 2 torakochirurgów oraz dla pielęgniarek. Każdy mini zespół będzie prowadzony przez kanadyjskiego Mentora, pracującego w klinice uniwersyteckiej.

Planowane jest, aby uczestnicy, mentorzy i organizatorzy odbyli również wspólne, krótkie spotkanie podczas konferencji WCLC http://wclc2018.iaslc.org .

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii