Płynna biopsja.

07 marca 2018

 Płynna biopsja w opinii ekspertów ASCO (Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej) i CAP (College of American Pathologists).

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/liquid-biopsy-tests-people-cancer-expert-review

 

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii