PREZENTOWANIE WYNIKÓW BADAŃ.

13 marca 2018

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin: 13 i/lub 14 marca 2018 r.
Miejsce: Warszawa
Koszt udziału jednej osoby wynosi:
750 zł + 23% VAT - w jednym szkoleniu
1350 zł + 23% VAT -  w dwóch szkoleniach

Program: http://www.polgrp.org.pl/2078/prezentowanie_wynikow_badan_i_statystyka_medyczna

 

 

Zgłoszenia:
Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:
faksem bądź elektronicznie:
13 marca 2018 roku „Prezentowanie wyników badań - metody statystyczne”-  warsztaty wprowadzające, stopień podstawowy:
14 marca 2018 roku „Statystyka medyczna - warsztaty praktyczne przy komputerach”:
Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.
Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres 
cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii