XI Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca - Best of WCLC.

16 listopada 2017

Kolejna konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca - Best of WCLC www.bestofwclcrakpluca11.pl będzie jednocześnie podsumowaniem 18. Światowej Konferencji Raka Płuca, odbywającej się w dniach 15-18 października 2017 w Yokohamie.

https://www.iaslc.org/events/18th-world-conference-lung-cancer

 

Zaproszenie do współpracy.

 

Dla partnerów tegorocznej XI Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca (16-18.11.2017 r. organizowanej w Centrum Konferencyjnym LIM w Warszawie) przewidzieliśmy następujące formy współpracy:

1. Pakiet Główny: 100 000 pln :

- stoisko >15 m2;

- reklama w programie konferencji;

- reklama w broszurze, zawierającej streszczenia wykładów i prac plakatowych konferencji;

- reklama w broszurze Polacy na WCLC2017 dystrybuowanej w środowisku specjalistów, zajmujących się problematyką leczenia chorych na raka płuca, a w szczególności wśród uczestników XI Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca;

- inserty w torbach konferencyjnych;

- logo w programie konferencji i na stronie internetowej konferencji;

+ możliwa sesja satelitarna podczas konferencji;

+ możliwa organizacja specjalistycznych warsztatów;

+ możliwy patronat nad sesją w programie naukowym;

+ możliwy patronat nad specjalistycznymi warsztatami;

+ sponsoring toreb konferencyjnych.

2. Pakiet Wspierający: 60 000 pln :

- stoisko >15 m2;

- reklama w programie konferencji;

- logo w programie konferencji i na stronie internetowej konferencji;

- reklama w broszurze Polacy na WCLC2017 dystrybuowanej w środowisku specjalistów, zajmujących się problematyką leczenia chorych na raka płuca, a w szczególności wśród uczestników XI Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca;

- inserty w torbach konferencyjnych;

+ możliwa organizacja specjalistycznych warsztatów , o ile nie wykorzystana przez Sponsora, obejmującego Pakiet Główny;

+ możliwy patronat nad specjalistycznymi warsztatami;

+ możliwa sesja satelitarna podczas konferencji, o ile nie wykorzystana przez Sponsora, obejmującego Pakiet Główny;

+ możliwy patronat nad sesją w programie naukowym.

3. Pakiet Sponsorski: 30 000 pln :

- stoisko >15 m2;

- reklama w programie konferencji;

- logo w programie konferencji i na stronie internetowej konferencji;

- inserty w torbach konferencyjnych;

+ możliwy patronat nad specjalistycznymi warsztatami;

+ możliwy patronat nad sesją w programie naukowym.

4. Wystawca :

2 000 pln / m2 – minimum 6m kwadratowych;

- logo w programie konferencji i na stronie internetowej konferencji;

- inserty w torbach konferencyjnych;

5. Fundator nagród :

6 600 pln - wyróżnione prace plakatowe;

- logo w programie konferencji i na stronie internetowej konferencji;

 

Warszawa, 10 lutego 2017

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii