Best of WCLC.

13 stycznia 2017

 

Konferencja "Best of WCLC" pod patronatem International Association for the Study of Lung Cancer - IASLC zostanie zorganizowana w dniach 13-14 stycznia 2017 r. przez Polską Grupę Raka Płuca w Centrum Konferencyjnym hotelu Marriott w Warszawie. 

W trakcie konferencji przedstawione zostaną najważniejsze doniesienia ze "Światowej Konferencji Raka Płuca - Wiedeń 2016".

 

http://www.bestofwclc.pl

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii