Niepożądane działania leczenia inhibitorami tyrozynowych kinaz inhibitorami EGFR

Sesja IV Nowe metody leczenia ukierunkowanego w nie drobnokomórkowym raku płuca - Sesja pod patronatem PTOK, Przewodniczący: M. Krzakowski

Materiał wideo dostępny tylko dla zalogowanych lekarzy. Zaloguj się.

Dr D. Kowalski

Materiały wideo

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii