Ograniczenia i możliwości leczenia skojarzonego

Sesja III Leczenie wczesnych stadiów raka płuca, Przewodniczący: Prof. W. Dyszkiewicz

Materiał wideo dostępny tylko dla zalogowanych lekarzy. Zaloguj się.

Prof. R. Suwiński

Materiały wideo

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii